nederland

Ruim 52.000 asielzoekers naar Nederland in 2015

Door Servaas van der Laan - 16 december 2015

In Nederland hebben het afgelopen jaar bijna 40.000 mensen een eerste asielverzoek ingediend bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Daarnaast kwamen er ruim 12.000 nareizigers naar Nederland.

Dit blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Verdubbeling

In november registreerde de IND 6.245 eerste asielverzoeken en 1.065 nareizigers. Door die cijfers komt het totaal aantal eerste asielverzoeken in het afgelopen jaar op 39.370. Daarnaast meldden zich 12.775 nareizigers in Nederland.

Daarmee komt het totale aantal asielzoekers dat zich dit jaar in Nederland liet registreren op 52.145. Dat is ruim een verdubbeling van het aantal asielzoekers in 2014. Vorig jaar registreerden zich 25.095 asielzoekers en nareizigers in Nederland. Vooral het aantal nareizigers nam in 2015 flink toe. In 2014 kwamen er in de eerste 11 maanden 4.510 nareizigers, terwijl dit er in dezelfde periode dit jaar 12.775 waren. Dat is een stijging van ruim 183 procent.

Syriërs

De meeste asielzoekers zeggen bij hun aanvraag uit Syrië te komen. Van de ruim 52.000 eerste aanvragen werden bijna 18.000 gedaan door mensen die de Syrische nationaliteit claimden.

Hierna volgen de Eritreeërs (7.022), overigen (3.994), staatlozen/Palestijnen (2.226), Irakezen (2.585) en de Afghanen (1.925). De gezinsherenigers meegerekend vormen de Syriërs bijna de helft van alle asielzoekers die het afgelopen jaar in Nederland een asielverzoek deden.

Records

Dinsdag maakte het Europese grensbewakingsagentschap Frontex bekend dat 2015 als recordjaar de boeken in zal gaan wat betreft irreguliere migratie naar de Europese Unie (EU).

In de afgelopen elf maanden kwamen 1,55 miljoen mensen op illegale wijze de landsgrenzen van de EU binnen. Dat zijn er ruim vijf keer zoveel als het jaar ervoor.

In lijn met EU

Nederland neemt met 52.000 asielzoekers ongeveer 3 procent van alle asielzoekers in de EU voor rekening. Afgezet tegen het aantal inwoners loopt Nederland in lijn met de totale instroom in de EU.

De 1,55 miljoen asielzoekers zijn samen ongeveer 0,3 procent van de totale bevolking van de EU. En de 52.000 asielzoekers die Nederland hiervan kreeg vormen eveneens 0,3 procent van de bevolking. Of de huidige instroom ook voor Nederland een record is, valt lastig te zeggen, omdat de asielprocedures zijn veranderd en cijfers nu op een andere manier worden bijgehouden.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.