nederland

Milieuzone Utrecht blijft, ondanks gering effect

Door Servaas van der Laan - 22 januari 2016

De milieuzone voor automobilisten in het centrum van Utrecht mag blijven. Het feit dat de zone nauwelijks effect heeft op het milieu is geen reden om de maatregel weer terug te draaien.

Dat heeft de bestuursrechter in Utrecht besloten.

Marginaal effect

De rechter oordeelde in een zaak tussen de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC), de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) en de gemeente Utrecht.

Beide organisaties zijn om verschillende redenen tegen de milieuzone die vanaf 1 januari vorig jaar werd ingesteld om de luchtkwaliteit in het centrum van de stad te verbeteren.

Volgens de SSLU zijn de effecten op het milieu marginaal en mogelijk zelfs negatief, zeker omdat oudere benzineauto’s nog steeds worden toegelaten in het gebied.

Incompleet beeld

De rechter was het eens dat de gemeente een incompleet beeld heeft gegeven van de effecten van de milieuzone, maar vindt het te ver gaan om dan maar een streep door het hele plan te halen. Bovendien, zo oordeelt de rechter, is de milieuzone onderdeel van een groter pakket aan maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in Utrecht.

Ondanks dat de rechter de eisers op veel punten in het gelijk stelde, en dus feitelijk erkent dat de milieuzone een zeer gering effect heeft, komt de uitspraak toch als een teleurstelling. Het doel van de rechtszaak, om van de milieuzone af te komen, is immers niet bereikt.

Omstreden

De milieuzones in Nederland zijn zeer omstreden. Niet alleen stuiten de zones op verzet bij liefhebbers van oude auto’s maar ook bij leden van de Tweede Kamer en zelfs bij de minister.

Minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van Infrastructuur en Milieu is zelf geen voorstander van een verbod op oudere auto’s en weigert opdracht te geven om een landelijk bord te maken voor milieuzones. Gemeenten die tóch een milieuzone invoeren, zullen dus eigen borden moeten maken.

Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan van VVD-Kamerlid Barbara Visser waarin wordt opgeroepen tot het opheffen van milieuzones in binnensteden.

Rotterdam

Ook in Rotterdam, waar per 1 januari dit jaar een milieuzone van kracht is, wordt actie gevoerd tegen de maatregel. Een actiegroepering die zich tegen de zone verzet noemt de milieuzone ‘gebakken lucht’.

De 15.000 old-timers en young-timers die nu de stad niet meer in mogen, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 2 procent van de totale uitstoot, stelt de actiegroep. Bovendien zullen de files, de grote boosdoeners achter de milieuvervuiling, door het ontbreken van deze auto’s niet afnemen.

De actievoerders vinden de milieuzone dan ook pure ‘symboolpolitiek’ die er alleen maar toe leidt dat een paar autoliefhebbers met pijn in hun hart afstand moeten doen van hun oude auto.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.