nederland

Rutte: belangrijkste doel als EU-voorzitter is ‘minder migranten’

Door Emile Kossen - 07 januari 2016

Premier Mark Rutte (VVD) heeft bij de officiële start van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie gezegd dat veel van de huidige uitdagingen alleen kunnen worden opgelost als EU-lidstaten nauwer gaan samenwerken.

‘Er spelen serieuze problemen, er is geen tijd te verliezen,’ aldus Rutte tijdens een persconferentie in het Scheepsvaartmuseum. Rutte hield het perspraatje samen met de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en vicevoorzitter Frans Timmermans.

Alleen als ‘we allemaal samenwerken, kan Europa een sterk blok blijven,’ aldus Rutte. Hij noemt de migratiecrisis een van de hoofdthema’s voor Nederland, dat vanaf 1 januari zes maanden lang de voorzitter zal zijn van de EU.

Concrete doelen

Rutte zegt dat Nederland als voorzitter ‘resultaatgericht’ wil werken en een aantal concrete doelen voor ogen heeft. Een daarvan is om met alle 28 staten het aantal migranten dat naar Europa komt te verminderen. ‘Met dit soort aantallen kunnen we simpelweg niet doorgaan. Er moeten minder migranten naar Europa komen.’ Ook zei Rutte dat de opvang van asielzoekers beter moet worden verdeeld over alle EU-lidstaten.

Juncker voegde daaraan toe dat in de komende maanden het plan voor een Europese grenswacht moet worden uitgewerkt door Nederland. Iedere maand zullen alle EU-lidstaten samenkomen om erover te vergaderen. Pas als de buitengrenzen goed zijn bewaakt, kunnen resultaten worden behaald, zei Timmermans.

Of Nederland dat allemaal gaat lukken, is de vraag. Onder leiding van Luxemburg bespraken EU-lidstaten een reeks plannen om de asielstroom in te dammen, maar tot dusver blijft de toestroom van migranten onverminderd hoog. Rutte gaf toe dat er geen snelle oplossingen zijn voor de migratieproblemen.

Voorzitterschap

Het voorzitterschap van de EU is een positie die elk half jaar door een andere lidstaat wordt bekleed. Het land leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie  en mag raden organiseren in het eigen land. Ook kan de voorzitter nieuwe onderwerpen op de politieke agenda zetten.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.