nederland

Generaal Middendorp: ‘Bezuinigingen verlagen nucleaire drempel’

Door Eric Vrijsen - 24 februari 2016

De jarenlange bezuinigingen op defensie in de Europese landen hebben ertoe geleid dat de NAVO in een conflict met Rusland eerder naar atoomwapens moet grijpen. Die waarschuwing geeft generaal Tom Middendorp deze week in weekblad Elsevier.

Volgens Commandant der Strijdkrachten Middendorp (55) zijn de Europese krijgsmachten zozeer uitgehold, dat de zogenoemde ‘atoomdrempel’ werd verlaagd.

‘Dat is een feit,’ constateert Middendorp in Elsevier. ‘De afschrikking met conventionele wapens is verminderd. De snelle flitsmacht vangt dat niet op. Er ontbreken tredes in de escalatieladder. De atoomdrempel is nu lager.’

Middendorp spreekt in Elsevier over de toenemende spanning tussen de NAVO en Rusland. Hij vertelt over zijn bezoek aan het grensgebied tussen Estland en Rusland, waar de spanning voelbaar is. ‘Geen misverstand. De afschrikking is terug.’

Geloofwaardig

Nederlands hoogste militair waarschuwt ook voor een oorlog die abusievelijk kan uitbreken doordat de NAVO-landen de grootscheepse oefeningen van het Russische leger aanzien voor een aanval. Vorige week pleitte hij op een OVSE-conferentie in Wenen voor NAVO-waarnemers en -inspecteurs bij dergelijke manoeuvres.

Over de militaire capaciteit van Nederland zegt Middendorp: ‘Wat we hebben, moet geloofwaardig zijn, plus bruikbaar.’ Dreigt de vijand met een aanval, dan moeten infanteristen, fregatten en F-16’s kunnen intimideren: wij zijn niet bang voor jullie, want wij slaan nog harder terug.

‘Je kunt de vijand afschrikken door als bondgenoten je tanden te laten zien. Je durft steeds een trapje hoger op de geweldsladder te staan.’ In militair jargon: ‘Escalatiedominantie.’

Atoomtaak

Sinds de Koude Oorlog had de Koninklijke Luchtmacht bijvoorbeeld een nucleaire taak. De F-16’s – of straks de vervangende F-35’s – kunnen een NAVO-opdracht krijgen om ergens een atoombom af te leveren.

Maar het Nederlandse parlement wil de F-35 Joint Strike Fighter ontheffen van de atoomtaak. Middendorp wil zich niet mengen in de sluimerende politieke discussie, maar zijn lichaamstaal is veelbetekenend. In de huidige toestand kan daarvan geen sprake zijn.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.