nederland

Krijgt Nederland dit jaar toch bijna 100.000 asielzoekers?

Door Tom Reijner - 29 februari 2016

In 2016 komen er vermoedelijk bijna 100.000 nieuwe asielzoekers naar Nederland toe. Dat zijn er heel wat meer dan de ongeveer 58.000 mensen waar premier Mark Rutte (VVD) eerder deze maand nog vanuit ging.

Uit onderzoek van NRC Handelsblad en Reporter Radio blijkt dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de provincies en gemeenten uitgaan van 93.600 migranten in 2016.

‘Aan de hoge kant’

Op basis van deze verwachting van het aantal asielverzoeken bepalen de instanties bijvoorbeeld hoe groot de opvangcapaciteit moet zijn. Vorige maand noemde Rutte het aantal van 58.000 zelfs ‘aan de hoge kant’.

Volgens de premier was de hoge prognose van 93.000 die toen al rondzong, verouderd. Bovendien hield deze verwachting ‘geen rekening’ met nieuwe voorstellen om de migrantenstroom in te dammen, zoals bijvoorbeeld het plan-Samsom en de intensievere samenwerking met de Turken.

Tijdens overleg van de Landelijke Regietafel Verhoogde Asielinstroom werd al gezegd dat alle overheden die zijn betrokken bij de opvang van asielzoekers moeten uitgaan van een instroom van circa 93.600. Dat overleg had een paar weken geleden plaats op het ministerie van Binnenlandse Zaken, onder leiding van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA).

Oorlogsmisdadigers

Maandag werd ook bekend dat er onder de stroom migranten uit Syrië zeker twintig verdachten van oorlogsmisdaden naar Nederland zijn gekomen. Maar zij kunnen niet worden uitgezet, schrijft staatssecretaris van Asiel Klaas Dijkhoff (VVD) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer, schrijft hetAD.

Een speciale groep binnen de Immigratie- en Naturalisatiedienst deed vorig jaar 170 onderzoeken vanwege vermoedens van oorlogsmisdaden. Zestig onderzoeken richtten zich op verdachte Syriërs.

Na twee jaar leverde dat tegen twintig mensen genoeg bewijs op om van oorlogsmisdadigers te kunnen spreken. Ministerie van Veiligheid en Justitie wil volgens de krant niet zeggen tot welke groep of bij welk leger de verdachten hoorden.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.