René van Rijckevorsel

Asielzoekers valse hoop geven is inhumaan

Door René van Rijckevorsel - 19 december 2012

De behandeling van de uitgeprocedeerde asielzoekers in het tentenkamp in Osdorp ondergraaft de beginselen van onze rechtsstaat

Nadat eind vorige week eindelijk het tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam-Osdorp was ontruimd, werden de circa 95 uitgeprocedeerden gearresteerd en naar het politiebureau gebracht.

Niet naar een uitzetcentrum, nee.

Zegen

Politie en justitie beoordeelden eerst per persoon wat het vervolg zou zijn: vrijlating of in vreemdelingendetentie. Sommigen bleken al drie keer (!) uitgeprocedeerd. Toch stond aan het eind van het liedje de meerderheid van de uit te zetten uitgeprocedeerden weer vrij op straat. Met zegen van de autoriteiten.

Dat deugt niet en tast het rechtsgevoel en het draagvlak voor ‘echte’ asielzoekers aan. In 2007, toen 27.000 uitgeprocedeerden een pardon kregen, beloofden verantwoordelijke CDA- en PvdA-politici plechtig dat voortaan iedere vluchteling die zich illegaal in Nederland bevond, zou worden uitgezet. Een valse belofte.

Onveilig?

Na 2007 hebben politici te weinig werk gemaakt van een goed functionerend uitzetbeleid en inperking van de beroepsprocedures. De beroepsmogelijkheden zijn nog steeds legio, waardoor kansloze pseudo-vluchtelingen, aangemoedigd door gesubsidieerde asieladvocaten en activisten, keer op keer protest aantekenen bij de rechter om hun verblijf te rekken. Soms met succes. Zo meende een rechter opeens dat Ethiopië ‘onveilig’ is.

Door deze politieke nalatigheid komt de rechtsstaat in het geding. Die wordt ondergraven als het asielzoekers die al vele malen zijn afgewezen, toch wordt toegestaan om te blijven. Dat geldt ook voor het te lang oogluikend tolereren van het tentenkamp in Osdorp. Dat had eerder moeten worden ontruimd.

Bekeuring

Een omwonende zei terecht: ‘Het kamp had hier al lang weg moeten zijn. Ik krijg ook een bekeuring als ik mijn camper een dag langer laat staan.’

Met de winter voor de deur zoeken de uitgeprocedeerden hun heil in ‘vluchtkerken’. Maar reken erop dat zij, ingefluisterd door advocaten en schimmige clubs als de Anti-deportatie Groep, in de lente vol verwachting elders hun tenten zullen opslaan.

Een treurig perspectief: het blijft inhumaan om uitgeprocedeerde vreemdelingen valse hoop te laten houden.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.