Robert Stiphout

Beatrix verleende nieuwe waardigheid aan het koningschap

Door Robert Stiphout - 28 januari 2013

Net als koningin Juliana in 1980, maakt Beatrix eind januari haar aftreden per televisie bekend

Haar koningschap is vrijwel vlekkeloos verlopen. Ze regisseerde haar rol tot in de kleinste details en wijdde zich met toewijding en groot plichtsbesef aan haar taken. Zo behield ze niet alleen draagvlak voor de monarchie, maar verleende ze er ook nieuwe waardigheid aan.

Inhoudelijk

De Koningin zal natuurlijk als mens worden herinnerd wegens haar optredens bij onder meer rampen en tragedies binnen de eigen familie, maar bovenal zal haar koningschap de geschiedenis ingaan als een inhoudelijk koningschap.

Ze benutte de constitutionele ruimte die ze had, liet zich gelden in onder meer kersttoespraken en las ‘alles’. Gesprekken met haar waren volgens politici niet gezellig. ‘Er moesten zaken worden gedaan.’ Daarom is het tragisch dat het parlement de rol van juist deze Koningin beperkte door, in wat haar laatste regeerperiode zou worden, haar rol in de formatie over te nemen.

Uitgekleed

Sinds de geboorte van de Oranje-monarchie tweehonderd jaar geleden is de rol van de monarch steeds verder uitgekleed. Geen beslissing mag worden genomen zonder medeweten van minstens de regering. Maar er is één uitzondering: de abdicatie. Die datum mag de vorst helemaal zelf bepalen

De laatste jaren werd veel gespeculeerd over een mogelijke abdicatie van Beatrix, maar de precieze dag wist alleen de Koningin, en dan ook echt alleen zij. Zo komt haar aftreden toch nog als een verrassing, net als dertig jaar geleden bij haar moeder. Het zal Beatrix deugd doen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.