Gerry van der List

Legale prostitutie past in een vrije samenleving

Door Gerry van der List - 19 februari 2013

PvdA wil prostituees brodeloos maken. Maar het werk van deze zzp’ers is een economische transactie waarmee de staat zich zo min mogelijk dient te bemoeien.

De PvdA is bezig de geest van Rob Oudkerk uit te drijven. Vicepremier Lodewijk Asscher deed als Amsterdamse wethouder al zijn best de toeristische trekpleister de Wallen te ontmantelen en verwees verlekkerd naar het Zweedse model als wenkend perspectief: een verbod op prostitutie met, in geval van overtreding, het aanpakken van de prostituant.

En nu is er PvdA-Kamerlid Myrthe Hilkens, die samen met geestverwant Gert-Jan Segers van de ChristenUnie naar modelstaat Zweden afreist om te kijken hoe slim ze het daar aanpakken.

Populair

De kruistocht tegen het werk van de populaire zzp’ers gaat gepaard met angstaanjagende cijfers. Soms wordt beweerd dat misschien wel 90 procent in Nederland onder dwang werkt.

Een onwaarschijnlijk hoog percentage. De verklaring ligt in de ruime definitie van dwang: fysiek, emotioneel én financieel. Zo beschouwd functioneren erg veel Nederlanders onder dwang, want de overgrote meerderheid werkt voor het geld en niet voor de lol.

Misstanden

In de prostitutiebranche doen zich zeker problemen voor. Belastingen worden niet betaald, omwonenden ondervinden last, er is vrouwenhandel. Deze misstanden moeten uiteraard worden bestreden.

Maar zulke praktische problemen mogen geen reden vormen om de principiële tegenstanders van prostitutie te steunen in hun strijd voor herinvoering van een verbod.

Vrijwillig

Prostitutie is een aloude bezigheid waaraan veel mensen, financieel dan wel fysiek, genoegen ontlenen zonder anderen schade te berokkenen. Het gaat om ‘consenting adults‘, om een vrijwillige overeenkomst tussen volwassen mensen. Een economische transactie waarmee de overheid zich zo min mogelijk dient te bemoeien.

Het legaliseren van prostitutie paste dan ook goed in een vrije samenleving. Het is een verworvenheid die principieel verdedigd behoort te worden tegen een moralistisch monsterverbond(je) van links en rechts.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.