Afshin Ellian Afshin Ellian

De AIVD houdt informatie achter over islamitische radicalisering

Door Afshin Ellian - 05 april 2013

Wat is onrecht volgens een fundamentalistische moslim? Een jihadist vindt altijd een reden om terreurdaden te plegen.

Plotseling spreken terrorismedeskundigen van een onbeheersbare radicaliseringsgolf. Hopelijk krijgen ze straks geen spijt van hun eigen constatering, omdat ze een discussie over de islam vrezen. Naar aanleiding van de Nederlandse jihadisten in Syrië waarschuwt ook de AIVD voor een toegenomen terreurdreiging.

Niet te rijmen

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau opgeschaald naar ‘substantieel’. Dat wil zeggen dat ons land doelwit kan zijn van een terroristische aanslag. Maar de berichtgeving van de NCTV is niet te rijmen met eerdere NCTV-rapporten over de terreurdreiging. Het viel allemaal mee, was te lezen in die rapporten aan de Tweede Kamer.

Waarom begin ik hierover? En waarom moet ook de Kamer er vragen over stellen en er een debat over voeren?

Volwaardige baardman

De radicalisering van honderden moslims in Nederland heeft zich niet binnen een paar weken voltrokken. Individuen worden niet in een paar weken geïslamiseerd of gereïslamiseerd – om daarna ook nog te radicaliseren. Het duurt een paar jaar voordat iemand een volwaardige baardman is geworden. Pas dan kun je van radicalisering spreken

Radicalisering kent twee fases. In de eerste fase moet een moslim tot het salafistische of wahabbistische geloof worden bekeerd. Dan wordt de gelovige een buitengewoon vrome moslim die precies zo wil leven als de eerste moslims – hij wil terug naar de oorspronkelijke islamitische gemeenschap. Toen was alles zuiver en leefde iedereen volgens de wetten van Allah.

Onrein

In de eerste fase groeien bij mannen de baarden en dragen de vrouwen zware vormen van hijab, zoals gezichtsluiers, burqa’s of andere vrouwonvriendelijke bedekkende attributen. Ook wordt vaker een moskee bezocht. Bovendien neemt de gelovige afstand van zijn of haar natuurlijke omgeving, omdat die omgeving onrein en onvoldoende islamitisch is. Hij gaat zich verdiepen in de kennis van de Koran en hadith, de overleveringen van en over profeet Mohammed.

De gelovige wordt een onaangename figuur voor zijn omgeving en soms ook voor zijn familieleden. Dit heb ik al enkele jaren voor de Iraanse revolutie mogen waarnemen. Vrome moslims lijken inhoudelijk overal op elkaar. En het mechanisme is hetzelfde: ze ontdekken opnieuw hoe fijn, volmaakt en verlossend de islam is.

Gewaardeerd

Begrijpen ongelovige Nederlanders – vooral de inlichtingendiensten – dit proces van reïslamisering? Jazeker, blijkt uit talloze ambtsberichten van de AIVD inzake de Hofstadgroep in 2004. Daar beschreven AIVD-medewerkers zeer gedetailleerd hoe de reïslamisering zich in die groep voltrok en hoe gevaarlijk dat kan zijn voor onze veiligheid.

Ze hebben dit netjes uiteengezet in hun rapport Van dawa tot jihad. Dit belangrijke rapport is ook in het Engels vertaald – het wordt zeer gewaardeerd in andere westerse landen.

Militair handelen

In de tweede fase ontdekken de meeste moslimfanatici de gewelddadige jihad. In de Koran en in de verhalen over de oorspronkelijke islam ontdekken ze dat de echte, zuivere islam met geweld en zelfopoffering van de moslims tot stand is gekomen.

Mohammed Bouyeri heeft tijdens het proces tegen de Hofstadgroep uitvoerig uiteengezet hoe de jihad via verhalen over de profeet Mohammed en de eerste gelovigen tot hem was gekomen. Op het moment dat ze geestelijk tot militair handelen zijn geradicaliseerd, ontstaat de grote vraag over hun individuele toekomst.

Onrecht in de wereld

Sommige jihadisten nemen de beslissing om in de fase van dawa (oproepen tot islam) te blijven. Anderen nemen tijdelijk de beslissing om – bijvoorbeeld vanwege kinderen – niet deel te nemen aan gewelddadige jihad. Er blijft een serieuze groep over die geen smoezen kent, en een grote passie heeft om te doden en gedood te worden.

Wie fase 2 doorstaat, komt terecht in de terroristische sfeer: de sfeer van reïslamisering naar de jihad, de terreurfase.

En het onrecht in de wereld? Wat is onrecht volgens een fundamentalistische moslim? Dat is bijna alles wat niet islamitisch is. Het is al een groot onrecht dat de fundamentalisten in een land wonen dat door niet-moslims en niet op basis van de sharia wordt geleid. Een jihadist vindt altijd een reden om terreurdaden te plegen.

Effectief

Zonder zuivere islam, zonder reïslamisering, zonder de verspreiding van het salafisme of andere vormen van de zuivere islam bestaat er geen jihad-fase. Dat wist de AIVD. Inlichtingendiensten hebben in de voorbije jaren waargenomen hoe snel en effectief het proces van reïslamisering in Nederland verliep. Dat hadden ze dus ook als gevaar voor de nationale veiligheid moeten aanmerken.

Als de AIVD dit proces van reïslamisering als gevaar had aangemerkt, dan moest de NCTV in haar periodieke rapporten aan de Kamer waarschuwen voor de toekomstige terreurdreiging. Dat is niet gebeurd. De AIVD heeft de Kamer onjuist en onvolledig ingelicht.

De Kamer, de regering, en de media zwijgen over het feit dat de Nederlandse samenleving te laat wordt geïnformeerd over de groeiende islamitische radicalisering.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.