Helden gezocht om het christendom overeind te houden

15 april 2013

Begin over het christendom en je hebt een onderwerp dat in de meeste Nederlandse media ter sprake komt om de spot mee te drijven.

Yale-historicus Paul Kennedy noemde dit verschijnsel onlangs, dat een journalistieke hobby oogt in meer Westerse landen, ‘slaapverwekkend voorspelbaar’. In Nederland, het land van Erasmus, Spinoza en de godsdienstvrijheid, moet je over spartaanse begaafdheden beschikken om een christen te zijn. Laat staan een katholiek.

Misdienaar

Ik ben opgegroeid in het gebied waar het vroege christendom begon en behoor tot de Syrische katholieke kerk, waar men nog de taal van Jezus spreekt. In mijn jeugd was ik (geheel vrijwillig) misdienaar. Ik durf te stellen dat ik een van de eerste vrouwelijke misdienaars was binnen de kerk.

Bovendien ging ik naar een privéschool die door Armeense nonnen werd geleid. Nee, ik heb geen trauma’s overgehouden aan mijn jeugd. En ja, ik praktiseer mijn geloof nog steeds.

Racist

In Nederland word je, met dank aan de door de vooruitstrevende mens schaamteloos gebruikte drog- en cirkelredeneringen, hierom al gauw achterlijk, irrationeel, onbetrouwbaar, pedofiel, zielig, gevaarlijk, middeleeuws, onliberaal, ketterjager, onredelijk, racist, crimineel, vrouwenhater, homofoob, en gehersenspoeld verklaard.

Ook oefent de Vooruitstrevende Mens, wanneer het op het christendom aankomt, met plezier povere kritiek uit op het kerkelijke beleid waardoor elke discussie wordt doodgeslagen. De argumenten zijn meestal van het niveau: ik ben klein en mijn tas is groot, dus ik pas in mijn tas.

Simplistisch

Van de antichristelijke ‘experts’ en ‘opiniemakers’, en dat zijn er nog al wat, kennen weinigen de Bijbel op een gefundeerde manier. Daarentegen zijn ze vaak trots dat ze de Koran thuis hebben en die ook nog hebben gelezen. Wat een open geest!

Zij die schrijvers wegzetten zonder kennis te hebben genomen van hun werken, noemen we terecht simplistisch en ongenuanceerd. Terwijl experts die zonder gedegen kennis de vloer aanvegen met het christendom, modern en vooruitstrevend heten. Merkwaardig.

Loftrompet

Onlangs was de zoveelste ‘vrouwenactiviste’ te gast in een vooraanstaand radioprogramma om de gebruikelijke kritiek te uiten over de afgetreden paus Ratzinger en zijn “vrouwenonvriendelijke kerk”. Zij had het over “Benedictus I” waarop de presentatoren haar corrigeerden: “Hij heet Benedictus XVI”. Slechts vijftien Benedictussen had zij uit het oog verloren.

Niettemin zou ik mij van dezelfde manieren bedienen door onomwonden de loftrompet te steken over de kerk. In haar zeer lange geschiedenis heeft haar handelen te vaak schade berokkend aan het aanzien van het christendom. Er zijn huiveringwekkende dingen gebeurd waarvoor Christus zich diep zou hebben geschaamd, zoals de Spaanse Inquisitie.

In het bijzonder als je bedenkt dat juist Christus de man was die zei: ‘Wie van u zonder zonden is, mag de eerste steen werpen.’

Verwerpelijk

Eens, in een ideale wereld, hoort de kerk uitsluitend uit heiligen of bijna-heiligen te bestaan. Helaas is dat niet de werkelijkheid. Maakt dat de kerk daarom tot een intrinsiek slecht instituut en het christendom tot een verwerpelijk geloof? Nee. En daarom kan de kerk in Afrika – veelal geassocieerd met aids en condooms – die fantastisch welzijnswerk doet, niet zomaar worden weggezet als slecht en verwerpelijk.

Het theologische en culturele vandalisme dat de vooruitstrevende mens graag pleegt, hoort grenzen te kennen. Temeer omdat het vaak ook nog op halve waarheden is gebaseerd. Zo kun je volgens historicus Leen Spruit niet van dé Inquisitie spreken.

De Spaanse was veel bloeddorstiger dan de Romeinse, die juist de totstandkoming van allerlei rechtsvormen stimuleerde en nog geen honderd doodvonnissen heeft geveld. Ook zou een gedegen analyse van de kruistochten ieder weldenkend mens op andere gevolgtrekkingen moeten brengen dan de gangbare populistische conclusies.

Geloof

Persoonlijk ben ik niet van plan mij van de kerk af te wenden. Als het christendom overeind wil blijven, en dat moet ons aller streven zijn, dan moet het worden belichaamd door een instituut dat zich naar de geest van het geloof gedraagt. Wil je samen sterk staan, dan moet je je verenigen. Zo simpel is dat.

Daarom moet de kerk zoveel mogelijk weldenkende leden hebben die constructieve kritiek uitoefenen, teneinde haar op een waarlijke manier te hervormen.

Minpunt

Volkskrant-columnist Paul Brill constateerde dat niemand van de 115 kardinalen die deelnamen aan het conclaaf niet minstens één minpunt van formaat had. Welk staatshoofd, welke CEO, president, vakbondsleider, partijbaas of directeur is volmaakt?

Wij verwachten heldendom terwijl we zelf geen helden durven zijn. De Vooruitstrevende Mens doet zijn uiterste best onze culturele schoonheid te verkwisten om haar door vaag postmodernistisch geklets te vervangen.

Waarom staan we dit toe? Met andere woorden: helden gezocht…

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.