Eric Vrijsen

Preventie? Inrekenen die geradicaliseerde moslimjongeren!

Door Eric Vrijsen - 19 april 2013

De AIVD moet Nederlandse jihadstrijders en hun ronselaars scherper in de gaten houden. Repressieve maatregelen zijn beter dan goed bedoelde preventie.

Tientallen islamjongeren zijn naar Syrië vertrokken om aan de zijde van soennitische opstandelingen te vechten tegen het alewitische regime van Bashar al-Assad. Zij beschouwen zichzelf als jihadstrijders.

Het goede nieuws is dat ze dit keer niet werden opgestookt door radicale imams in als extreem bekendstaande moskeeën. Het slechte nieuws is dat ze zich lieten ronselen door schimmige figuren die zich ophielden in ‘het plantsoen’ bij deze moskeeën.

Ronselaars

Heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) dergelijke jihad-rekruteurs wel goed in beeld? De dienst ontkende aanvankelijk dat er in Nederland ronselaars actief waren, maar uit de verhalen van familieleden van ‘jihadisten’ blijkt het tegendeel.

De reflex van burgemeesters, PvdA-Kamerleden en de overheid in het algemeen is: die arme jongens zijn erin getuind. Ze zijn slachtoffer, we moeten ze redden en er moeten nog meer preventieve maatregelen worden genomen om radicaliserende jongeren hier te houden.

Chaotisch

Welja, gooi er nog maar flink wat subsidie tegenaan en maak de overheid verantwoordelijk als het niet blijkt te werken en er toch weer eentje door een sluipschutter in die chaotische burgeroorlog in Syrië te grazen wordt genomen.

Er is niemand die zich hardop durft af te vragen: kunnen we ze wel tegenhouden? Het idee om twintigers die naar de Syrische stad Aleppo willen afreizen, het paspoort te ontnemen, klinkt goed.

Daarmee bezorgt de staat radicale jongeren echter een heldenstatus onder hun medestanders. Dat moedigt aspirant-jihadisten alleen maar aan.

Inrekenen

Repressieve maatregelen zijn beter dan goed bedoelde preventie. Jihadstrijders zijn bij terugkeer gevaarlijk omdat ze hun frustraties en oorlogstraumas kunnen botvieren op de gehate ‘ongelovigen’ in Nederland.

De AIVD heeft daarom de taak om ze te bespieden en – op z’n minst – hun telefoons te tappen. En er kan strafrechtelijk worden opgetreden tegen de ronselaars. Rekruteren voor de Heilige Oorlog is verboden. Inrekenen die handel.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.