Gerry van der List

In een vrij land mogen ouders besluiten over vaccinatie

Door Gerry van der List - 18 juli 2013

Pleidooien voor verplicht inenten van kinderen tegen mazelen zijn goedbedoeld en begrijpelijk. Toch zou de overheid hiermee een stap te ver gaan bij het aantasten van het ouderlijk gezag.

Dat Mark Rutte als premier over geheime informatie beschikt, spreekt voor zich. Wat nog niet algemeen bekend was, is dat hij ook inzicht heeft in de activiteiten van Onze-Lieve-Heer.

De VVD-leider weet namelijk te melden dat God heeft gezorgd voor het bestaan van vaccins. Deze kennis van zaken bracht hem ertoe predikanten op te roepen hun achterban aan te sporen gebruik te maken van de goddelijke zorgmaatregel en kinderen te laten inenten tegen mazelen.

Liberalisme

Nog een stap verder gaat Ruttes partijgenoot Heleen Dupuis. De senator wil dat de overheid inenting tegen mazelen verplicht stelt. Soms moeten kinderen tegen hun ouders worden beschermd, zegt ze.

Een opmerkelijk appèl van een aanhanger van het liberalisme, dat burgers toch juist een grote vrijheid gunt om zelf besluiten te nemen, zonder staatsbemoeienis.

Ingewikkeld

Het is een ingewikkelde kwestie. Als mensen van een vaccinatie afzien omdat God in hun ogen beslist over ziekte, moeten ze dit zelf weten. Maar in dit geval kan hun vertrouwen in Gods vaderhand de gezondheid van onmondige kinderen schaden.

De pleidooien voor staatsinterventie zijn goedbedoeld en begrijpelijk. Toch zou de overheid een stap te ver gaan met het aantasten van het ouderlijk gezag zoals Dupuis dit voor ogen heeft. De vrijheid om kinderen op te voeden naar eigen inzicht is een groot goed. Waarbij de ouders dan wel zoveel mogelijk verantwoordelijk moeten worden gesteld voor de gevolgen van hun keuzes.

Het kan niet zo zijn, om een favoriete Dupuis-uitdrukking te gebruiken, dat de kosten van eigenwijze ouderlijke besluiten worden afgewenteld op de samenleving.

Verstandig

De minister van Volksgezondheid nam, zoals wel vaker, het verstandigste standpunt in.

Edith Schippers, ook VVD, benadrukte het belang van inenten en noemde de keuze om dit na te laten persoonlijk onverantwoord. Maar ze voegde eraan toe: ‘we leven in een vrij land.’

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.