Afshin Ellian Afshin Ellian

NRC heeft als doel het vernederen van het inferieure volk

Door Afshin Ellian - 16 september 2013

Er zijn genoeg Nederlanders die goede redenen hebben om bezorgd te zijn over hun toekomst. De zelfbenoemde kwaliteitselite vreest de groep die de negatieve effecten van het multiculturalisme moet dragen.

Is Nederland bang? Zijn Nederlanders bang voor de veranderende wereld?

De Angst van Nederland: Economie, Europa en islam. Dat was de titel van een speciale bijlage van NRC Handelsblad. Het zijn de favoriete thema’s van NRC-ideologen. Een hypothetische dialoog tussen een Sjoertie en een Jantje:

Sjoertie: Ben je bang voor Europa?
Jantje: Nee, maar het kost veel geld, Europa zou toch geld opbrengen?
Sjoertie: Dus je bent bang voor Europa, en dat is te wijten aan Thierry Baudet.

Slaaf

Sjoertie belt Abdelkader Benali met het verzoek om in vijftienhonderd woorden aan te tonen waarom Thierry umm al-Kho’f is, oftewel de moeder aller angsten.

Vervolgens schrijft Abdelkader een tekst waarin Thierry niet één keer wordt geciteerd. Wel kon hij in het stuk zichzelf, Sjoertie en de redactie van NRC overtuigen van de grondgedachte dat Thierry umm al-Kho’f is.

Dat is ontzettend knap. Maar Abdelkader – wat de slaaf van het machtige betekent, en dat is nog altijd Allah –  betrekt ook de angst van dit inferieure volk voor de islam.

Radicale geesten

Sjoertie: Ben je bang voor de islam?
Jantje: Nou, niet echt bang, maar een beetje bezorgd. Kijk naar Syrië, Irak, Afghanistan, Jemen, Mali, Egypte. Ook moslims zijn bezorgd over de invloed van de islam op radicale geesten.
Sjoertie: Fijn, je bent bang voor de islam.

Sjoertie belt een Hollandse terrorismedeskundige met het verzoek een tekst te schrijven over de onnodige, geheel imaginaire angst voor het islamitische terrorisme. De terreurdeskundige gehoorzaamt het bevel van de goede mens: ‘Terrorisme is hier geen bedreiging.’ Wauw, had dat maar eerder gezegd!

Erg bang

Sjoertie: Ben je bang vanwege de huidige economische toestand?
Jantje: Makker, ik ben mijn baan kwijt! Jij niet kennelijk. Wat een onzin! Ik ben kapot, ik heb niets meer en wie niets meer heeft, hoeft niet meer te vrezen!
Sjoertie: Heel goed, je bent erg bang.

Sjoertie belt een bedenkelijk peilingbureau met het verzoek om met de juiste cijfers te komen over de angst voor Europa, de economie en de islam bij het inferieure volk: ‘De PVV-stemmers ervaren het vaakst paniek.’ Allemachtig, zucht Sjoertie: dat dacht ik al.

Klaar, naar de drukker!

Gevaarlijke wereld

Het debiliseringsproces bij een kwaliteitskrant moet een halt worden toegeroepen. Ook de postmodernistische waanzin kent grenzen. Zelfs als burgers erg bang zijn, is het toch de taak van de kwaliteitsdenkers om de oorzaken te vinden en te analyseren.

Een kwaliteitskrant ontleent zijn kwaliteit aan de moed om een contradictoir, innerlijk gesprek te organiseren in een buitengewoon instabiele en soms gevaarlijke wereld.

Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat de Nederlandse kiezer niet bang is, maar boos. Uit onderzoek van Kieskompas van de Vrij Universiteit te Amsterdam is gebleken dat de Nederlandse kiezer niet bang is voor zaken als de crisis, werkloosheid en klimaatverandering, maar daarover juist boos is.

Empathie

Volgens de onderzoekers ervaren vooral vrouwen en lageropgeleiden ‘boosheid’ en zelfs ‘walging’ over politieke partijen. Nee, ze hebben het niet over de islam. Van Thierry Baudet hebben ze ook nooit gehoord.

Deze mensen zijn erg ongerust over hun toekomst. Maar die postmodernistische media moeten ophouden met het beledigen van deze grote groep Nederlanders. In plaats daarvan moeten ze empathie en inlevingsvermogen tonen.

Dit geldt in dezelfde mate voor laagopgeleide allochtonen die in dezelfde positie verkeren. Terecht zegt politicoloog André Krouwel op basis van het onderzoek dat ‘Nederland niet alleen financieel op het randje zit, maar ook emotioneel’.

Middenpartijen

Er zijn genoeg Nederlanders die goede redenen hebben om bezorgd te zijn over hun toekomst. Daarbij denken ze meteen aan grote financiële problemen waarmee de Europese Unie kampt.

Ze zijn terecht boos omdat de middenpartijen die het land moeten besturen, onvoldoende inlevingsvermogen hebben voor de problemen van deze grote groep. Deze politici zijn zelfs niet bereid om in gesprek te treden met verontwaardigde kiezers. Zodoende worden ze uitgeleverd aan de SP en PVV. Zij communiceren wel met deze bezorgde burgers.

Vernederd

De speciale bijlage van NRC Handelsblad vormt een uitstekend voorbeeld van wat er misgaat binnen de intellectuele en de politieke elite van Nederland. Wie wil begrijpen waarom de gewone Nederlanders zo boos zijn op meeste politici en commentatoren in de media, moet de bijlage van NRC Handelsblad lezen. Die is doortrokken van één gedachte: het klootjesvolk moet effectief en scherp worden vernederd.

Door dit volk gaat het feest van Beethoven niet door en kunnen die leuke moslims niet overal moskeeën bouwen.

Redelijke eisen

Weet u eigenlijk welke groep echt bang is? Dat zijn kwaliteitsdenkers, kwaliteitspolitici en kwaliteitskranten. Ze zijn bang voor Nederlanders die de last van de crisis moeten dragen, die de last van negatieve neveneffecten van het multiculturalisme en islam moeten dragen.

Woede is beter te controleren dan angst. Woede kan worden verzacht door in gesprek te treden met bezorgde mensen en door ze tegemoet te komen in hun redelijke eisen.

Politiek en woede! Dat is pas een beangstigende combinatie.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.