Afshin Ellian Afshin Ellian

Bizar dat ‘deskundigen’ twijfelen aan gevaar van jihadgangers

Door Afshin Ellian - 25 april 2014

Hoeveel bewijs hebben deskundigen nodig om te geloven dat jihadreizigers na terugkomst een gevaar vormen voor westerse samenlevingen? Ook in Nederland mag vrijelijk worden geworven voor de radicale islam.

Verschillende ministeries hebben alarmerende rapporten uitgebracht over jihadisme in Nederland en de rest van Europa. Op dit moment vechten ruim honderd Nederlandse jihadisten in Syrië aan de zijde van Al-Qa’ida tegen het regime van president Bashar al-Assad en tegen Syrische burgers die anders denken over de toekomst van het land.

De islamitische terreurgroepen zijn voor Assad een geschenk uit de hemel. Zij bewijzen de stelling van het regime dat de tegenstand voornamelijk bestaat uit jihadistische groepen.

We moeten niet uit het oog verliezen dat de Nederlandse en andere Europese jihadisten ook in andere gebieden, zoals Afghanistan, Pakistan en Afrika, actief zijn. Alle aandacht gaat – terecht – naar de jihadstrijders in Syrië: daar is sprake van een ongewone concentratie Europese jihadisten.

Fundamentalisme

Dat is de ene kant van het probleem. Daarnaast is overal in Europa sprake van toename van salafisme en islamitisch fundamentalisme dat in de AIVD-rapporten, in tegenstelling tot een paar jaar geleden, op neutrale wijze wordt beschreven.

Dat is zeer zorgwekkend: ze hebben zich er kennelijk bij neergelegd. Terwijl jihadisme een rechtstreeks gevolg is van toegenomen religieus fundamentalisme.

Volgens het laatste jaarverslag van de AIVD hebben twee Nederlandse jihadstrijders zelfmoordaanslagen gepleegd in Syrië en Irak. Daarbij benadrukte minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) dat dit het risico van uitreizende en terugkerende jihadstrijders onderschrijft.

Uitkeringen

De AIVD constateert in het jaarverslag van 2013 dat het aantal jihadstrijders dat vanuit Nederland naar Syrië vertrekt, nog steeds groeit. Enkelen daarvan zijn al terug in Nederland.

Volgens verschillende bronnen zijn duizenden ambtenaren van politie, gemeente en andere instellingen bezig om de teruggekeerde jihadisten te monitoren. Daarnaast heeft de overheid eindelijk maatregelen genomen om uitkeringen en studiebeurzen van de Nederlandse jihadisten in Syrië stop te zetten. Knap dat ze ook hieraan hebben gedacht!

De AIVD is van mening dat de teruggekeerde jihadisten ‘mogelijk serieuze risico’s’ opleveren voor de nationale veiligheid: ‘Niet alleen kunnen zij een opdracht hebben tot het plegen van een aanslag in het Westen. Ook voedt het de radicalisering van Nederlandse moslims.’

9/11

Opmerkelijk genoeg zijn ‘deskundigen’ die hieraan twijfelen. Ze beweren dat de jihad in Syrië bewijst dat jihadisten alleen zijn geïnteresseerd in de strijd binnen de islamitische wereld. Deze mening druist in tegen de opvattingen van alle inlichtingendiensten in Europa.

Ook de Amerikaanse autoriteiten die ik heb gesproken, zijn van mening dat de jihadisten, vooral de Europeanen in Syrië, een groot gevaar vormen voor de westerse veiligheid. Syrië is volgens de Amerikaanse autoriteiten veranderd in een soort Afghanistan van de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw voor jihadisten.

De vruchten van de jihad in Afghanistan, dat waren 9/11 en vele daaropvolgende aanslagen.

Onschuldige burgers

Al-Qa’ida is zich zeer bewust van de mogelijkheden die de jihad in Syrië biedt voor training en planning van aanslagen in Europa. De inlichtingendienst meldt niet hoeveel onschuldige burgers om het leven zijn gekomen door de twee zelfmoordterroristen.

Jammer, want het is belangrijk voor een morele discussie over de wreedheid die door Nederlandse jihadisten werd toegepast in andere landen. Een paar weken geleden meldden de Franse media dat de Franse politie al een aantal aanslagen van de teruggekeerde jihadisten uit Syrië heeft voorkomen.

Daarbij arresteerde Frankrijk enkele verdachte terroristen. Hoeveel bewijs hebben sommige deskundigen nodig om aan te nemen dat deze jihadisten een gevaar vormen voor westerse samenlevingen?

Geestverwanten

Er is nog een ander rapport. In het 35ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN35) werd gemeld dat de dreiging die uitgaat van jihadisten in Nederland, in het bijzonder van degenen die uitreizen naar Syrië en weer terugkeren, is in de afgelopen periode niet verminderd.

Ook dit rapport wijkt nauwelijks af van het rapport van de AIVD. Het ministerie van Veiligheid en Justitie schrijft aan de Kamer dat de jihadgangers via (sociale) media hartstochtelijk worden aangemoedigd door hun geestverwanten in Nederland en Syrië.

Duidelijk is ook dat de meeste jihadstrijders in Syrië vechtervaring opdoen, gruwelijkheden plegen en verder radicaliseren, aldus het ministerie.

Propaganda

Op sociale media (door de radicale moslims zoals Maiwand al-Afghani of de site De Ware Religie, de radicale groep rond Abou Moussa in Den Haag) wordt ongegeneerd reclame gemaakt voor jihadisten en de strijd in verschillende landen.

Zo worden de gewelddadige toespraken van de radicale moslims verspreid. Verschillende diensten en ministeries rapporteren dat de radicale islam zich op een zorgwekkende wijze verspreidt in onze samenleving – niet onbegrijpelijk, aangezien ze ongehinderd propaganda mogen maken en anderen mogen rekruteren voor de radicale islam.

De radicale islam verwerft steeds meer aanhang in Europa. En wat de Europese overheden betreft, is het dweilen met de kraan open.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.