Bescherm paradijselijk Nederland tegen de dwazen van de VN

08 juli 2014

De onwetenden bij de VN kunnen klagen wat ze willen, maar gaan voorbij aan de werkelijkheid. In weinig westerse landen krijgen immigranten zo veel kansen als in Nederland – en dat moeten we koesteren

De discussie over racisme in relatie tot het sinterklaasfeest was op zichzelf al bizar en werd dat nog meer door de uitspraak van de Amsterdamse bestuursrechter, die oordeelde dat Zwarte Piet een ‘negatieve stereotypering van zwarte mensen’ is.

Waarom de rechter dit denkt, is een raadsel. De figuur die niets anders dan vreugde en blijdschap toevoegt aan het kinderfeest en die jong en oud doet glimlachen, zegt toch niets verwerpelijks over zwarte mensen?

Vreemde ideeën

Daarentegen begrijpt de commissie van de Verenigde Naties, die vorige week in Nederland was om ons de les te lezen over raciale discriminatie, de overwegingen van de rechter wel. De verhouding tussen Zwarte Piet en Sinterklaas zou de superioriteit bevestigen van het ene ras ten opzichte van het andere.

En dat Zwarte Piet zingt en grapjes maakt, doet vreemde ideeën over Afrikanen ontstaan. De indruk kan ontstaan dat ‘Afrikanen mensen zijn die dansen en zo’ zei commissielid Mireille Fanon-Mendes-France in alle ernst voor de camera van Nieuwsuur.

Gastvrij

Je zou bijna denken dat het allemaal één grote grap is. Maar het is echt waar. Er zijn zielen die denken dat dansende Afrikanen negatieve associaties oproepen. Je moet er maar op komen.

Nederland is een open, vriendelijk, tolerant en gastvrij land – misschien zelfs te open en te gastvrij, tenminste waar het gaat om kansloze immigranten.

En de gelijkheid van kansen die hier overal geldt, is een keihard feit waaraan de actievoerders van de VN gemakshalve voorbijgaan. Als allochtone vrouw voor wie alle deuren opengaan, die zeer veel kansen krijgt en op gelijk niveau staat met de witte Nederlander, heeft de discussie over racisme mij diep geraakt.

Onredelijk

Als racisme al bestaat, dan schuilt het niet in een kinderfeest. Het moet een integrale praktijk zijn die stoelt op rassensuperioriteit. Racisme is een werkelijkheid waarin wettelijke, politieke, maatschappelijke en economische uitsluiting aan de orde is.

Racisme kan niet zijn verankerd in een open en democratische samenleving waar macht en tegenmacht goed zijn georganiseerd en waar minderheden op papier en in de praktijk dezelfde juridische bescherming genieten als anderen.

In elk geval is het zeer onredelijk om het Amerika van de jaren voor Martin Luther King en het Zuid-Afrika onder het apartheidsregime van hetzelfde etiket te voorzien als het Nederland van de 21ste eeuw.

Wie dit wel vindt, degradeert zichzelf tot een lachwekkende gesprekspartner.

Normale Nederlanders

Zelf ben ik onder aan de sociale ladder begonnen. Ik moest als vreemdeling een nieuw bestaan opbouwen en ben daarin enorm gesteund door zowel de Nederlandse overheid als mijn medeburgers.

Ik ken weinig westerse landen waar de waardigheid in de omgang met vreemdelingen zo zegeviert als in Nederland. Ik heb het hier niet alleen over de staatszorg, maar ook over doodnormale Nederlanders die tienduizenden migranten jarenlang met open armen hebben ontvangen en met wie zij hun huizen, banen, en verzorgingsstaat hebben gedeeld.

Spreek eens met immigranten in Duitsland of Frankrijk en hoor hun verhalen over uitsluiting en racisme. Nederland is een paradijs dat we moeten koesteren en beschermen tegen de VN-dwazen.

Onschuldig

Is er dan geen enkel probleem? Volgens het onderzoek Ervaren discriminatie in Nederland (2014) van het Sociaal en Cultureel Planbureau ervaart 8 procent van de Nederlanders discriminatie op basis van etnische herkomst.

Daar staat tegenover dat leeftijdsdiscriminatie vorig jaar het vaakst werd ondervonden. Dus met racisme valt het relatief mee. Wel zijn er kanttekeningen te plaatsen bij het Nederlandse uitzetbeleid, waarbij onschuldige vreemdelingen in detentie hun uitzetting moeten afwachten.

In dit verband is het pijnlijk dat een bewindspersoon die verantwoordelijk is voor het vreemdelingenbeleid niet aftreedt wanneer een asielzoeker zelfmoord pleegt nadat hij onterecht met uitzetting werd bedreigd.

Cultuurrelativisme

Dergelijke feiten verdienen geen schoonheidsprijs en bezorgen Nederland internationaal een slechte naam.

Wat mij betreft is het belangrijkste verlies dat is gemoeid met de uitspraak van de Amsterdamse bestuursrechter niet zozeer dat de Amsterdamse burgemeester op zijn vingers is getikt voor de vergunning van de sinterklaasintocht.

Het is wat verschillende juristen in allerlei kranten hebben omschreven als de verwelkoming van het cultuurrelativisme in het openbaar bestuur. Dat is veel zorgwekkender dan zinloze beschouwingen over vermeend racisme.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.