Afshin Ellian Afshin Ellian

De vijand is onder ons, maar niemand slaat er acht op

Door Afshin Ellian - 02 juli 2014

Ze blaffen hard maar doen ons niets, zeiden de Nederlandse nihilisten over jihadisten die onze rechtscultuur bedreigen. Wanneer stopt deze levensgevaarlijke onverschilligheid?

De vijand had zich reeds in geschriften aangekondigd. Maar niemand geloofde hem. De zelfverzonnen kantiaanse sprookjes over de eeuwige vrede, die werden wel geloofd. Terwijl de eeuwige vrede van Immanuel Kant, de vrede onder een gemeenschappelijke rechtscultuur impliceerde.

De postmoderne Kant van GroenLinks en de sociaal-democraten kende het begrip ‘eigen rechtscultuur‘ niet meer. De vijand presenteerde zijn plannen via beeld en geluid.

Lieve mensen

Maar de orde van de ‘lieve mens’ wilde het niet geloven. Ze blaffen hard maar ze doen ons niets, dachten ze. De lieve mens verklaarde de woede van de jihadisten uit het gedrag van de Joodse staat.

De Europese mens geloofde, net als Amerikaanse president – ook een echte twijfelaar – de vijand niet.

O vijanden, er zijn geen vijanden meer, opperde Nietzsche ooit. De nihilistische mens kent slechts één vijand: degene die het woord ‘eigen’ in de mond neemt.

Kruisigen

Deze Europese mens capituleert continu voor de druk van de horde uit het Oosten. De overheid en de werkgevers zwichtten voor een boycot die nog geen boycot was.

De vijand is onder ons, en we noemen ze ‘getraumatiseerde jongens’. De vijanden wil ons doden en ons land veroveren, en wij noemen ze ‘kansarme jongeren’. De vijand kruisigt volgens een vers uit de Koran – daarin staat dat degenen die strijden tegen Allah en zijn profeet en daardoor verderf zaaien op aarde, zullen worden gedood, gekruisigd of hun voeten zullen worden afgesneden of verbannen.

Buiging

De Koran (vers 5:33) belooft dat ze in deze en volgende wereld zullen worden bestraft. Maar de lieve mens vond dit dreigement niet geloofwaardig. Dit psychoanalytische taalgebruik (‘getraumatiseerd’) verraadt de onmacht van een westers land.

O vijanden, er zijn geen vijanden meer!

De Amerikaanse president Barack Obama maakte in Caïro namens de hele westerse wereld een diepe buiging voor de islam en alle moslims. Hij citeerde uit de Koran. Hij noemde de islam de religie van vrede.

Vernederend

Er zouden slechts een paar extremisten zijn die de ware vredige islam niet begrijpen, aldus de president van een nihilistische cultuur. Na deze vernederende buiging zou de eeuwige vrede dichterbij komen, al moest het Westen nog een laatste obstakel wegnemen: het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

Nu, een paar jaar later, zegt de AIVD: ‘Jihadi’s kunnen ook op eigen initiatief, uit haat of traumatisering, overgaan tot het plegen van aanslagen. Die kunnen gericht zijn tegen de Nederlandse overheid, de Nederlandse samenleving, of specifieke bevolkingsgroepen als joden, sjiieten (die in hun propaganda vaak worden aangeduid als hun grootste vijanden, erger dan de ongelovigen), en gematigde moslims die zich verzetten tegen het jihadisme.’

Killer

Het gaat hier om de Nederlandse of beter gezegd westerse jihadisten. Sinds het aantreden van Obama mogen Amerikaanse ambtenaren het woord jihad niet meer verbinden met terrorisme, omdat dat beledigend zou zijn voor de moslims.

Obama’s medewerkers moeten in plaats van jihadisme het woord extremisme gebruiken. Obama staat bij de meeste moslims in het Midden-Oosten echter bekend als de ultieme killer, omdat hij met zijn drone-aanvallen de meeste burgerslachtoffers heeft veroorzaakt.

In Obama zien we de uitwerking van de moraal van een nihilist: er zijn geen vijanden, maar technisch-beleidsmatig gezien zijn er extremisten die soms ook nog technisch zullen worden uitgeschakeld.

Sympathisanten

De AIVD, de inlichtingendienst van het land zonder vijanden, schrijft aan het volk zonder vijanden dat de transformatie van het jihadisme in Nederland uitmondt in een ‘agressief Nederlands antiwesters jihadisme’.

Deze beweging kan rekenen op de steun van honderden aanhangers en enkele duizenden sympathisanten – er zijn dus duizenden potentiële koppensnellers, of liefhebbers daarvan onder ons.

Hoe komt deze transformatie tot stand? Is er een vreedzame vorm van jihadisme in de politieke islam? De AIVD, en dus ook de sociaal-democratische minister van Binnenlandse Zaken, wijt de dreiging aan de stopzetting van alle anti-radicaliseringsprojecten.

Ware religie

Als de subsidies niet waren afgebouwd, zouden de Nederlandse jongeren de ware religie niet hebben gevonden.

De nihilist denkt dat alles omkoopbaar is. Weer wordt de vijand niet serieus genomen. Onze koppensnellers geloven in hel en paradijs, in Koran en hadith en niet in subsidies. In Irak heeft Amerika ruim 1.000 miljard dollar uitgegeven en toch wemelt in Irak van sjiitische en soennitische jihadisten.

Pepsi

Jihadisten wanen zich strafrechtelijk onaantastbaar. Een jihadist die het Nederlandse recht voor de gek heeft gehouden, stuurde in april 2014 een opmerkelijke tweet: ‘De groeten uit Syrië! Jaren intensief gemonitord, 4x teruggestuurd en nu Pepsi drinkend in Syrië? Que pasa wat is er misgegaan?’.

Geestige koppensnellers kent Nederland! Jammer genoeg kunnen Syriërs niet om lachen.

Het agressieve Nederlands beleid tegen jihadisten zal ons 25 miljoen euro kosten, boven op het budget van de inlichtingendiensten. We willen ze heel graag in de gaten houden.

Uitzetten

Het zou minder dan 100.000 euro kosten om ze te denaturaliseren en uit te zetten naar het kalifaat. De AIDV moet worden uitgebreid om de vijand te herkennen en tegen te werken. En ze desnoods onschadelijk te maken door ze te laten uitzetten.

Ik vrees de dag dat de Europese nihilisten uit angst de weg vrijmaken voor een tiranniserende chaos.

De humaniteit van een nihilist is eigenlijk niets meer dan onverschilligheid die ooit zal uitmonden in technische controle en wreedheid. De vijand is onder ons, neem hem serieus.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.