Eric Vrijsen

Srebrenica-uitspraak compliceert deelname aan toekomstige VN-missies

Door Eric Vrijsen - 17 juli 2014

Dat de ‘Moeders van Srebrenica’ eruit willen halen wat erin zit, valt te begrijpen, Kwalijker is dat hun belangenbehartigers niet zien dat ze twijfel zaaien over Nederlandse deelname aan toekomstige vredemissies.

Naarmate de tijd verstrijkt, neemt de verantwoordelijkheid van Nederland voor de massamoord in Srebrenica toe. Althans volgens activisten, advocaten en rechters.

De Haagse rechtbank stelde woensdag de staat aansprakelijk voor de dood van driehonderd Bosnische moslims die in juli 1995 niet in het Nederlandse legerkamp mochten blijven en daarna door de Serviërs werden vermoord.

Heldenmoed

De rechter oordeelt dat de Nederlandse militairen de massamoord hadden moeten voorzien. Dat laatste is discutabel, want destijds gold de ‘genocide’ als ‘onvoorstelbaar in Europa’. Bovendien waren de militairen veel te licht bewapend.

Zelfs als Dutchbat zich tot de laatste man had doodgevochten tegen de tanks van Mladic, was de massamoord niet voorkomen. Hooguit had Nederland er dan een reputatie van heldenmoed aan overgehouden.

Srebrenica is nu de schandvlek van de krijgsmacht. Irak en Afghanistan hebben die naar de achtergrond gedrongen, maar toch is er een kleine juridische industrie ontstaan om Srebrenica terug te halen in de herinnering en de staat er flink voor te laten betalen.

Schadeloos

Vorig jaar kregen drie nabestaanden 20.000 euro. Nu kunnen driehonderd nabestaanden een dergelijk bedrag claimen. En de activisten en advocaten zullen niet rusten voordat de belastingbetaler de familie van alle achtduizend vermoorde mannen schadeloos heeft gesteld. De ‘Moeders van Srebrenica‘ kun je dat niet verwijten. Die halen eruit wat erin zit.

Maar hun belangenvertegenwoordigers die het morele tekort van Nederland exploiteren en doen alsof niet de Serviërs maar overste Thom Karremans met zijn Dutchbat de trekker overhaalden, zouden zich moeten realiseren dat Nederland en alle andere westerse landen de volgende keer flink zullen aarzelen voordat ze deelnemen aan een ingewikkelde vredesoperatie van de Verenigde Naties.

Die organisatie gaat helaas vrijuit. Vorig jaar heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald dat de VN hier niet kunnen worden gedaagd en dat dus de Nederlandse staat moet betalen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.