Afshin Ellian Afshin Ellian

Zullen de kwade geesten uit 2014 ons in 2015 met rust laten?

Door Afshin Ellian - 31 december 2014

Koning Willem-Alexander verwoordde het goed: het verbannen van tirannie is het wezen van de hedendaagse politiek. En de tirannie is die van het absolute geloof, dat haat en geweld zaait in het oosten.

Voor sommigen eindigde 2014 op een warme donderdag in een zomermaand. Op donderdag 17 juli werd vlucht MH17 neergehaald. Op die dag verloren velen hun vrienden, familieleden of anderszins dierbaren.

De aanslag op onschuldige burgers dompelde Nederland in diepe rouw. Niets kon troost bieden. Verdriet werd woede. Maar op wie moest je boos zijn: op de Russische Federatie? Op de Oekraïense regering? Op de pro-Russische rebellen? Het drama was te groot voor individuele verwerking.

Nederland rouwde diep en intens, niet omdat Nederland een rampzalig ongeluk niet kan verwerken. Nederland rouwde ontroostbaar, omdat iedereen dacht dat de oorlog Nederland was uitgebannen.

Mist

De wereld raakt ons, zei koning Willem Alexander in zijn kersttoespraak. Ja, de wereld raakt ons soms ongenadig!

Oorlog en mens horen bij elkaar. Wat een dwaasheid om te denken dat de oorlog in de mist verdwijnt als je de andere kant opkijkt. Op 17 juli leerden Nederland en de andere NAVO-landen de nabijheid van de oorlog.

In alle Europese hoofdsteden waren mensen diep geschrokken van de Oekraïens-Russische oorlog. En er is geen enkele garantie dat deze oorlog slechts binnen de grenzen van de voormalige Sovjet-Unie zal worden uitgevochten.

De zomer vol oorlog raasde als een donkere schaduw over het oosten. Het gewapende conflict in Oekraïne duurt voort. De daaropvolgende economische sancties tegen de Russische Federatie hebben in geen enkel opzicht bijgedragen aan een vreedzame oplossing voor het Oekraïense conflict.

Omhelzen

Welke zin heeft deze handelsoorlog tegen Rusland als in Oekraïne een broedertwist aan de gang is? Er zijn ook dwazen in Moskou die de kwade geesten uit het verleden willen omhelzen in de hoop heer en meester te worden van het oostelijke deel van Europa.

Rede en daadkracht kunnen aan deze waanzin een einde maken.

Koning Willem Alexander wees in zijn prachtige kersttoespraak naar angstaanjagende conflicten uit de Europese geschiedenis: ‘Stille nacht, heilige nacht werd gezongen in de Britse en Duitse loopgraven in België en Noord-Frankrijk, in 1914. En heel even zwegen toen de geweren. Het werd gezongen achter de verduisterde ramen van Nederlandse huizen in de donkere decemberdagen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het werd gezongen in Praag, in Berlijn, in Warschau, tijdens de lange jaren van onvrijheid en afgrenzing.’

Vreedzame melodie

Ik ben bang dat sensibiliteit als een krachtig vermogen voor menselijke zaken naar een verre horizon verdwijnt. De zomer van de moordpartijen sleept zich naar een nieuw jaar.

De minste gevoeligheid mag je verwachten bij de jihadistische strijders. De zachte, vreedzame melodie van Stille nacht, heilige nacht klinkt de jihadisten uiteraard vreemd in de oren.

In Mosul, Raqqa en andere steden en dorpen onder de heerschappij van de Islamitische Staat (IS) zal een christen slechts in zijn hoofd het liedje van vrede en licht horen en geluidloos herhalen.

Christenen die nog niet zijn vermoord, hebben zich schuilgehouden. Anders staat op hun huis en hun kleren de Arabische letter noen, of de N van nasrani, christen.

Slavenmarkt

Het IS-geloof is een soort geloof dat mensen aanzet tot hallucinatie. De politieke islam is een krachtige drug – zie de afscheidsvideo van Abu Abdullah al-Hollandi. Hij blies zichzelf begin november op in Bagdad.

In de bergen en woestijnen van Irak lopen Yezidi’s rond. Ze zijn gevlucht voor de IS. De Yezidi-vrouwen die gevangen zijn genomen, zijn op de slavenmarkt verkocht aan IS-leden en IS-aanhangers.

Het leed van dit Koerdische volk is met geen pen te beschrijven. Dat in Nederland jonge moslims zijn die zich bij IS hebben aangesloten of willen aansluiten, onthult het succes van het salafisme in Europa.

IS is een krachtige vrucht van het islamisme. Helaas is er nog steeds geen overeenstemming over hoe de vrije wereld het salafistische kwaad als ideologie moet bestrijden.

Tirannie

Daarom stelde de Koning in zijn toespraak terecht de essentiële vraag die de westerse politiek moet beantwoorden: ‘De vraag is: hoe blijven we trouw aan ons ideaal van een vrije, open samenleving waarin ieder mens zichzelf mag zijn en op voet van gelijkwaardigheid mag meebouwen? Hoe dienen we samen de vrede? Hoe houden we de tirannie – groot en klein – buiten?’

Inderdaad, het verbannen van tirannie is het wezen van de hedendaagse politiek.

In de vluchtelingenkampen durft niemand meer over vrede te denken of te praten. Het Midden-Oosten wemelt het immers van de monsters die in stilte, hoop en tolerantie het ongeloof (kufr) denken te zien. De tirannie van het absolute geloof zaait haat en geweld in het oosten.

Succesvol

Dat was 2014. De kwade geesten uit 2014 zullen ons ook in 2015 niet met rust laten.

Resten mij nog de laatste woorden van dit jaar. Ik wil de redactie van Elsevier bedanken. Zonder de steun van Elsevier en fantastische journalisten die deze website beheren, zouden deze opiniërende activiteiten niet mogelijk geweest zijn. Ook u, mijn trouwe lezer wil ik bedanken voor uw steun en geduld.

Ik wens jullie allemaal een gezond en succesvol nieuwjaar toe.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.