Eric Vrijsen

Partijen die elkaar zwart maken, schaden aanzien van de democratie

Door Eric Vrijsen - 04 maart 2015

‘Iintegriteit’ is hét onderwerp van de verkiezingscampagne. De oude wijsheid op het Binnenhof dat elke partij de eigen affaires moet oplossen, lijkt veel aan waarde te hebben verloren.

Amper 1.000 euro aan onterechte declaraties en wijn van 127 euro de fles werden VVD-Kamerlid Mark Verheijen uiteindelijk fataal. Een kleinigheid? Nou nee, de kwestie ging in wezen om de manier waarop de VVD met de macht omspringt.

Publicaties die de VVD-top niet bevallen, worden eerst door de voorlichter, dan door de fractieleider en desnoods door VVD-premier Mark Rutte weggehoond.

Een stuk in Elsevier over kennelijke belangenverstrengeling van Verheijen in zijn tijd als wethouder was ‘feitelijk onjuist’, al ligt de zaak nu bij justitie. Een stuk in NRC over zijn declaraties als gedeputeerde was ‘opgeblazen’. Pas toen het niet anders kon, gelastte de VVD een onderzoek met het voorspelbare resultaat: Verheijen exit.

Geruchten

Inmiddels is ‘integriteit’ hét onderwerp van de verkiezingscampagne. Vanuit de VVD-fractie werd gesuggereerd dat SP en PVV met de vergoedingen van de Tweede Kamer rommelden. Afleidingsmanoeuvre? De bron van de geruchten blijft natuurlijk verborgen. Maar de media lusten er pap van. Na de jacht op Verheijen ontstond heisa over senator en Statenlid Marjolein Faber (PVV) die met gemeenschapsgeld het bedrijf van haar zoon een opdracht had toebedeeld.
Een oude wijsheid op het Binnenhof is dat elke partij de eigen affaires moet oplossen en dat concurrerende partijen zich daar niet in mengen, want anders plegen ze roofbouw op het aanzien van de democratie. Formeel bestaat die regel nog altijd, maar steeds vaker proberen partijen elkaar via de media zwart te maken. De VVD kon er Verheijen niet mee redden. Integendeel, de tactiek droeg bij aan zijn val. Premier Rutte zegt nu spijt te hebben van zijn voorbarige kwalificaties. Hij zou ook de mediastrategie van zijn VVD eens tegen het licht moeten houden.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.