René van Rijckevorsel

VVD-plan is een stuk humaner dan het huidige asielbeleid

Door René van Rijckevorsel - 23 maart 2015

De reacties op VVD-plan doen denken aan de manier waarop ideeën van Frits Bolkestein en Pim Fortuyn werden verketterd. Maar de VVD snapt het: Europa bezwijkt onder vluchtelingenstroom

Op Twitter hadden D66, GroenLinks en de ChristenUnie hun schrille commentaar meteen klaar: ‘Bah bah bah’ (Alexander Pechtold van D66).

De VVD publiceerde zondagavond een plan van Kamerlid Malik Azmani om het razendsnel groeiende aantal asielzoekers in te tomen.

De meeste reacties doen denken aan de manier waarop eerder de ideeën van onder anderen Frits Bolkestein en Pim Fortuyn over immigratie werden verketterd – ideeën die inmiddels algemeen zijn aanvaard.

Terwijl er voldoende reden is om de plannen van de VVD goed te bestuderen voor ze meteen als barbaars af te doen.

Chaos

Het aantal vluchtelingen dat naar Europa komt, stijgt snel door de chaos in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In 2014 waren het er 626.000, een groei van bijna 200.000 vergeleken met 2013.

In heel Europa komen sociale voorzieningen onder druk te staan. De verzorgingsstaten zuchten al onder hoge werkloosheid. Vluchtelingen doen een onevenredig grote aanspraak op uitkeringen. Steeds minder burgers willen een asielzoekerscentrum in hun buurt.

In een land als Italië dreigt al een onhoudbare situatie: het land kan ze niet allemaal opvangen. De enige groep in Italië die profiteert, is de maffia, die onder meer de grootste opvang in Sicilië leidt.

De volksverhuizing leidt tot sociale ontwrichting in heel Europa.

Tocht

Dit voorjaar zouden nog eens 500.000 vluchtelingen de oversteek willen maken. De meesten wagen een gevaarlijke tocht via wrakke schuiten. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn er in 2014 ruim 3.000 mensen omgekomen in de Middellandse Zee.

Deze onzekere overtocht kost een vluchteling vele duizenden euro’s, te betalen aan criminele mensensmokkelaars.

Maar behalve dat het niet allemaal ‘echte vluchtelingen’ zijn – velen hebben vooral economische motieven – kunnen er ook terroristen van ‘Islamitische Staat’ tussen zitten, die in Europa aanslagen moeten gaan plegen en ‘Rome veroveren’.

Hoppen

Het vluchtelingenverdrag van 1951 werd opgesteld in een tijd dat het ondenkbaar was dat mensen van continent naar continent zouden hoppen en de communicatiemogelijkheden zeer beperkt waren. Met de kennis van nu zou zo’n verdrag er heel anders uitzien. Maar in het verdrag staat niet dat opvang in de regio is verboden.

Nu besteden de Europese landen nog vele miljarden euro’s aan opvang en uitkeringen voor asielzoekers. Die gelden kunnen worden gebruikt om de vluchtelingen op te vangen op plaatsen waar ze zonder smokkelaars naartoe kunnen. Uiteraard moeten dat geen lekkende tenten zijn, maar fatsoenlijke gebouwen, waar bijvoorbeeld ook goede onderwijsmogelijkheden zijn.

Draagvlak

In de eigen regio raakt een vluchteling minder snel ‘ontheemd’. Bovendien is de terugkeer naar eigen land als daar de vrede is weergekeerd, veel makkelijker.

Opvang in de regio, zoals door de VVD bepleit, zal humaner uitpakken dan het bestaande Europese asielbeleid, waarvan vooral criminelen profiteren en waarvoor het draagvlak snel wegebt.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.