Carla Joosten

Waterschappen saai? Ze besteden miljarden aan belastinggeld

Door Carla Joosten - 17 maart 2015

De waterschapsverkiezingen spreken bij velen niet tot de verbeelding. Maar wie leest welke dilemma’s zoal spelen bij de waterschappen, ziet dat waterbeheer alles met politiek te maken heeft.

De verkiezingen van woensdag gaan niet alleen over Provinciale Staten of – indirect – de Eerste Kamer, maar ook over de waterschappen.

Menig burger begint al te knikkebollen bij het horen van dat woord. Dat waterschappen tot de oudste instituties behoren en dat ze gaan over veiligheid, schoon en voldoende water is voor velen een vage notie.

Dat ervoor gestemd moet worden, lijkt al helemaal een raar idee. Wat valt er te stemmen over pompen en dijkgemalen?

Per brief

Tot de jaren negentig werden waterschapsbesturen onder meer indirect via de gemeenteraden gekozen, maar in 2008 moesten de burgers eraan geloven en per brief stemmen. Dat leidde tot een ‘opkomst’ van 24 procent. Dusdanig laag dat het kabinet overwoog om er toch maar weer indirecte verkiezingen van te maken.

Maar zover kwam het niet en dus is de kiezer zeven jaar na de laatste verkiezingen opnieuw aan zet. Dit keer in combinatie met Provinciale Staten. Dat scheelt hopelijk in de kosten want de mislukte verkiezingen van 2008 kostten 20 miljoen euro.

Belasting

Dat er moet worden gestemd is niet zo gek, want de waterschappen heffen belasting en bij de besteding van dat geld – 2,5 miljard euro per jaar – moeten afwegingen worden gemaakt. Zoals de vraag of het waterschap zich alleen moet bemoeien met dijken of een goede stand van het grondwater, of misschien extra aandacht aan recreatie (hengelsport, fietspaden) of natuur moet besteden.

En wat te denken van de vraag of bij de inrichting van het waterbeheer het milieu of de belangen van boer en bedrijfsleven moeten prevaleren of die van natuur en milieu?

Opvattingen

Aan keuze geen gebrek. Politieke partijen doen mee – niet alle overigens – maar ook specifieke groeperingen als Water Natuurlijk of de Algemene Waterschapspartij. Die hebben allemaal zo hun eigen opvattingen over waterbeheer en de vraag hoe de miljarden aan belastinggeld al dan niet moet worden besteed.

Hoe groot de dilemma’s zijn waarvoor waterschappen staan, blijkt uit de vragen op www.kieskompas.nl. Wie meent dat waterbeheer niets met politiek te maken heeft, wordt bij het lezen van de dilemma’s uit de droom geholpen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.