Syp Wynia

Eén crisis bezworen, maar nieuwe problemen dreigen voor kabinet

Door Syp Wynia - 29 april 2015

De komende weken en maanden moet het kabinet belangrijke keuzes gaan maken, waarbij de opvattingen van VVD en PvdA sterk uiteenlopen. En de verhouding tussen VVD’ers Rutte en Zijlstra is er niet beter op geworden.

Het tweede kabinet-Rutte kan weer even door, na het ‘zwaarbevochten’ compromis waarmee de ‘bed-bad-en-brood’-crisis over de illegalenopvang werd bezworen. Waarmee het kabinet door wil, staat minder vast.

Afgewezen asielzoekers en andere illegalen mogen voortaan alleen nog tijdelijk in de vijf grote steden worden opgevangen en krijgen daarna alleen nog opvang in Ter Apel, in afwachting van vertrek naar het herkomstland.

Of die deal veel aan de werkelijkheid verandert, valt te bezien. Onwillige burgemeesters kunnen blijven verwijzen naar zorgplicht en openbare orde. Onwillige landen van herkomst zullen hun houding niet plotseling herzien om het kabinet-Rutte II uit de wind te houden.

Irritatie

Tot de Statenverkiezingen hielden VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom elkaar vast, maar sindsdien proberen hun partijen zich te profileren. Dat ondermijnt logischerwijs de cohesie in de coalitie.

In de VVD is er bovendien begrijpelijke irritatie over partijleider Rutte, die het betrekkelijk weinig lijkt uit te maken welk beleid er wordt gevoerd, als hij maar premier is. Die irritatie heeft persoonlijke trekken gekregen in de verhouding tussen Rutte en fractievoorzitter Halbe Zijlstra.

Het recente optreden van Zijlstra kan als een schot voor de boeg van de coalitie van VVD en PvdA worden opgevat.

De illegalenopvang ligt dan wel gevoelig in het kader van de VVD en PvdA, maar de komende weken en maanden liggen er minstens zo belangrijke keuzes voor (over de begroting en belastingen vooral) waarbij de opvattingen van VVD en PvdA uiteenlopen. Het zou vreemd zijn als de profileringsdrang van de regeringspartijen vanaf nu plotseling zou zijn gestopt.

Elsevier nummer 18, 2 mei 2015

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.