Gerry van der List

Slap OM vestigt aandacht op verbod majesteitsschennis

Door Gerry van der List - 08 mei 2015

Het – inmiddels weer ingetrokken – besluit een ‘Fuck de Koning’-roeper te vervolgen, leidde tot commotie. Terecht. Als Mohammed beledigd mag worden, geldt dit ook voor de Koning.

De ophef was even groot als begrijpelijk. Het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) om Abulkasim Al-Jaberi te vervolgen vanwege het roepen van ‘Fuck de Koning, fuck de Koningin, fuck het koningshuis’, leidde tot een stroom van boze en verbijsterde reacties.

Niet omdat de activist veel warme gevoelens losmaakte. Wel omdat het gevoel wijd verbreid is dat het uiting geven aan een negatieve, ongenuanceerde opvatting over de monarchie en de monarch moet kunnen in een vrije samenleving.

Ruggengraat

Het OM leek nogal te schrikken van de verontwaardiging. Binnen een etmaal al trok het de dagvaarding in om zich verder te beraden. Dat was ook wel weer erg slap.

Het OM liet niet alleen zien over weinig ruggengraat te beschikken, maar erkende tegelijkertijd niet goed te hebben nagedacht over het eerdere besluit om tot vervolging over te gaan.

Opsluiting

De blunder van het OM heeft wel een gunstig effect. De discussie is nu heropend over de waarde van de artikelen 111, 112 en 113 van het Wetboek van Strafrecht, die onder meer bepalen dat opzettelijke belediging van de Koning kan worden bestraft met opsluiting in de gevangenis of een boete.

Deze bepalingen zijn geen dode letter. De rechter heeft deze eeuw al een paar mensen veroordeeld voor het verbaal attaqueren van het koningshuis.

Geloofwaardigheid

Als argument voor deze rechterlijke ingrepen wordt vaak aangevoerd dat leden van het Koninklijk Huis zich niet kunnen verweren tegen beledigingen. Maar dit vormt toch niet voldoende reden een zeer belangrijk grondrecht in te perken.

Het verbod op majesteitsschennis tast de geloofwaardigheid van de Nederlandse rechtsstaat aan. Moslims wordt steeds voorgehouden dat in een vrije samenleving de mogelijkheid moet bestaan de profeet Mohammed te kritiseren en te bespotten.

Terecht. Maar dan moet ook iedere burger, zolang hij niet oproept tot geweld, ongestraft zijn afkeer kunnen uiten van de Koning.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.