Afshin Ellian Afshin Ellian

Wie de ouders van jihadisten wél moeten aanklagen

Door Afshin Ellian - 05 juni 2015

In de sociale verzorgingsstaat denken ouders vaak dat de staat verantwoordelijk is voor schade aan de kinderen. Ouders van jihadkinderen kunnen de schuld beter zoeken bij salafisten.

Het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen kinderen en hun gedrag lijkt bij sommigen ver te zoeken. De oorzaak hiervan ligt niet alleen bij de ouders. De cultuur van de sociale verzorgingsstaat leidt er toe dat je de staat en de samenleving verantwoordelijk acht voor de materiële en immateriële zorg voor kinderen.

Dit geldt ook voor sommige immigranten. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw behandelde de staat de immigranten als een machtige vader. Alsof de staat als vader en niet de reële vader verantwoordelijk is voor opvoeding en onderwijs. De groei van het jihadisme brengt dit oude dogma weer naar voren.

Aanklagen

De media berichtten dat een aantal ouders van Syriëgangers de Staat gaat aanklagen. Het zou gaan om negen à tien ouderparen uit heel Nederland, die de uitreisplannen van hun kinderen hebben gemeld bij de politie, de gemeente of een andere overheidsdienst.

De klacht luidt dat de statelijke instanties na de melding direct het paspoort had moeten innemen of ze had moeten vastzetten. Dit alles is niet gebeurd en daardoor vechten hun kinderen nu in Syrië aan de zijde van de Islamitische Staat of een andere terroristische organisatie. Het zou kunnen dat ze al omgekomen zijn.

Omkeren

Laat ik vooropstellen dat ik het, net als alle anderen in dit land, verschrikkelijk vind voor deze ouders. Toch vind ik het vreemd dat ze de Nederlandse staat of instanties willen aanklagen.

Laten we de zaken omkeren. Als de staat hun kinderen had gearresteerd op verdenking van voornemens om aan de gewelddadige jihad deel te nemen, zouden deze ouders waarschijnlijk ook boos zijn geweest op de Nederlandse staat.

De kans is aanwezig dat ze hun kinderen als onschuldige wezens aan de media zouden hebben gepresenteerd. De advocaten van de betrokkenen zouden het schandalig vinden dat de arrestanten op basis van een idee gearresteerd zijn.

Discriminerend

Ook zouden de intellectuele allochtonen de staat hebben verweten dat zij discriminerend en stigmatiserend te werk gaat. Terrorismedeskundigen zouden de staat hebben gekritiseerd, omdat de geschiedenis inzake de strijd tegen de RAF leert dat hard optreden tegen de terroristen averechts werkt. (Voor wie het nog niet wist: de RAF bestaat niet meer, ook dankzij het antiterrorismebeleid van West-Duitsland.) Anderen zouden weer hebben beweerd dat de arrestanten slechts als puriteinse en niet-jihadistische moslims moeten worden beschouwd. Enzovoort, enzovoort…

Dit werkt dus niet. Toch vind ik dat deze ouders wel iemand moeten aanklagen. Zij zouden Allah, het salafisme, Saoedi-Arabië, Qatar en Turkije, en de terreurgroepen zelf moeten aanklagen of aansprakelijk stellen.

Koranverzen

Syriëgangers beweren dat ze in opdracht van Allah aan de jihad moeten deelnemen. Dit leiden ze af uit koranverzen waarin tot de gewelddadige jihad tegen andersdenkenden wordt opgeroepen. Allah is overal, en dus moet het niet moeilijk zijn voor de politie om Hem in verzekering te stellen.

Wie dat moeilijk vindt omdat Allah een ongrijpbaar of onbestaanbaar fenomeen is, kan zijn klacht richten op de luidspeakers van Allah: imams, moskeeën, en alle andere figuren die de oproep van Allah verspreiden.

De bezorgde ouders kunnen zich ook aansluiten bij Kamerlid Geert Wilders. Ze kunnen samen met Wilders strijden voor een verbod van de Koran. Dat is wel een grondige aanpak.

Geestelijk rijp

De oprechte vaders kunnen de salafistische organisaties aanklagen of aansprakelijk stellen voor het feit dat zij hun kinderen geestelijk rijp hebben gemaakt voor de jihad.

Ze kunnen zelfs eisen dat deze organisaties verboden worden. Deze eis kunnen ze baseren op de uitspraak van de Hoge Raad inzake de Vereniging Martijn. De vereniging streefde naar wettelijke en maatschappelijk acceptatie van seksuele relaties tussen volwassen en kinderen, kortom pedofilie. Het maken van propaganda daarvoor brengt het risico mee dat de leden van de vereniging, het misdrijf pedofilie zouden plegen. Ze hebben zelf nog geen misdrijven gepleegd.

De rechter anticipeerde op een mogelijke toekomst. Dezelfde redenering kan worden toegepast op alle salafistische groeperingen en personen.

Smokkelen

De staten van Qatar, Saoedi-Arabië en Turkije zouden aansprakelijk kunnen worden gesteld omdat zij op talloze manieren, direct en indirect het jihadisme hebben bevorderd. Recente beelden die door een gerenommeerde Turkse krant openbaar zijn gemaakt, laten zien hoe Turkse inlichtingendiensten wapens en medicijnen smokkelen naar de jihadistische groepen. Voldoende grondslag om de Turkse staat aan te klagen.

Tenslotte kunnen de bezorgde ouders alle jihadgroepen aansprakelijk stellen voor hun leed. Dat is niet een zinloze eis. Het bedrag voor de schadevergoeding kan worden gevonden bij in beslag genomen tegoeden in de westerse landen.

Te soft

Als deze ouders de Nederlandse rechter te soft vinden, moeten ze naar Amerika gaan. Na een kort verblijf kunnen ze daar dezelfde klachten indienen bij de Amerikaanse rechter. De nabestaanden van 9/11 hebben al met succes de Iraanse regering aansprakelijk gesteld voor indirecte hulp aan de terroristen van 9/11. De miljoenen aan schadevergoeding zullen worden verrekend met de Iraanse tegoeden.

Tot slot. De ouders van Syriëgangers zouden eigenhandig alle jihadisten met pek en veren Europa uit kunnen gooien.

Ze kunnen dus maar beter een bond oprichten tegen het jihadisme.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.