Afshin Ellian Afshin Ellian

Politiek correcte media moeten hun plek kennen in migratiedebat

Door Afshin Ellian - 13 januari 2016

Media moeten kritisch verslag doen van beleid en de uitvoering daarvan. Het is niet aan hen om – bijvoorbeeld op basis van ‘humaniteit’ – draagvlak te vinden voor politieke besluiten.

Het migratievraagstuk dreigt een noodlottige affaire te worden. En niet alleen voor migranten, maar ook voor Europese politici. De rol van de media is daarbij van cruciaal belang.

Het migratievraagstuk is geen kunstzinnig of religieus vraagstuk. Het is bij uitstek een politiek vraagstuk. Daarom kan geen breed draagvlak worden gecreëerd voor het immigratiebeleid met behulp van entertainers, cabaretiers, kunstenaars of schrijvers.

Oplossing

Wie in de media op grond van bijvoorbeeld humaniteit via bekende Nederlanders noodzakelijk draagvlak wil scheppen voor opname van meer migranten, zal uiteindelijk zijn gezag verliezen.

Een politiek vraagstuk kan worden beslecht wanneer een oplossing door een meerderheid van de bevolking wordt gedragen. In het migratievraagstuk moet het beleid door een ruime meerderheid van de bevolking worden gedragen.

Niet de media, maar politici moeten steun vinden voor het migratiebeleid. Dat wordt weleens vergeten. Nogmaals, niet Bild, de Volkskrant of de tv-programma’s moeten draagvlak creëren voor het beleid inzake migratie.

Veiligheid

Wat zij doen, is niets anders dan het mobiliseren van emoties met beelden en verhalen. Bovendien zijn media niet verantwoordelijk voor rechtsvrede, veiligheid, welzijn en vrijheid van een natie. Media moeten niet participeren in politieke zaken, terwijl zij zelf geen politieke verantwoordelijkheid hebben of kunnen nemen.

De entertainers mogen roepen dat nog miljoenen mensen in Europa kunnen worden opgenomen. Maar de ministers van Financiën moeten hun volkeren de financiële consequenties ervan uitleggen. Dat kan lelijk tegenvallen.

Entertainers

Ook als door massamigratie veiligheidsproblemen ontstaan, moeten de ministers van Justitie van EU-landen de verantwoordelijkheid nemen voor de ontstane situatie. Kort maar krachtig: wie een politieke oplossing organiseert, moet daarvoor ook de noodzakelijke verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dat is uitgesloten in het geval van entertainers en media. Gelukkig maar!

De democratisch gekozen politici zijn grondwettelijk verantwoordelijk voor alle aspecten van een democratische rechtsorde. Precies in deze geest bepaalt artikel 2 lid 2 van de Nederlandse Grondwet: de wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.

Geen poëzie

De wet dus. Wie de wet en het beleid dat daarop is gebaseerd maakt, is volgens de Grondwet verantwoordelijk voor het migratievraagstuk. Wat ik hier vertel, is inderdaad evident. Toch heb ik het gevoel dat media zich willen gedragen als de poortwachter van Nederland en alsof zij het migratiebeleid mogen bedenken en organiseren.

Het migratievraagstuk is geen roman en geen poëzie. De naakte werkelijkheid is hard en bitter.

Hetzelfde geldt voor de politie en andere staatsorganen. Voor hen geldt transparantie. Net als de Duitse politie probeerde ook de Zweedse politie bepaalde gebeurtenissen te verdoezelen.

Onder de pet

Kennelijk was de Duitse politie helemaal niet van plan om het publiek te informeren over de massale aanrandingen. De Zweedse politie slaagde er lange tijd in om het nieuws onder de pet te houden.

Er was wel een Zweedse journalist die de moed toonde om erover te berichten. De meerderheid ging echter gewoon mee in de overheidspropaganda. De Zweedse sociaal-democratische staat moet immers niet worden beschadigd.

Het probleem is hier niet moeilijk te traceren. Media en overheden proberen een goed beeld te schetsen van de massale migratie naar West-Europa. Bij dit beleid past één beeld: de Syrische kunstenaar, de beeldhouwer in Nederland.

Islamisten

In het begin werd door de media steeds gezegd dat de migranten Syrië zijn ontvlucht vanwege IS. Dat is gedeeltelijk waar, velen waren al eerder gevlucht. Bovendien bestaat een deel van migranten uit islamisten.

Er zijn ook migranten die alleen vanwege de burgeroorlog zijn gevlucht. Maar een ander deel komt niet uit Syrië, maar doet zich wel voor als Syriër. Wat moeten de media dan doen?

De media hebben niets te maken met het draagvlak voor vluchtelingen, zoals ze ook niets te maken hebben met de toelating van migranten. De dienaren van de wet, de politici en hun ambtenaren, zijn verantwoordelijk voor het beleid, het draagvlak ervoor en de uitvoering.

Kernwaarden

Het is de taak van de media om kritisch verslag te doen van beleid en uitvoering daarvan. Zíj scheppen de politieke werkelijkheid, niet de media. De media moeten de werkelijkheid analyseren en tonen. Simpel gezegd: niet de Haagse verslaggever van de NOS, maar de politici geven vorm en inhoud aan de politieke werkelijkheid.

Mediaproducenten, journalisten en analisten, het is beneden uw waardigheid om politiek correct te zijn. In het migratiebeleid schuilt een aantal Europese kernwaarden: vrijheid, menselijkheid en veiligheid.

Er mag daarom geen ruimte zijn voor politieke correctheid.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.