Afshin Ellian Afshin Ellian

Bestrijd salafisme, de sekte die alle moslims voor zich wil winnen

Door Afshin Ellian - 22 februari 2016

Salafisten zijn niet op zoek naar het goede leven, maar naar een leven volgens de normen en waarden van de zevende eeuw. Ze vormen een sekte die niet alleen de islamitische wereld, maar ook de westerse moslims wil veroveren. Het is onze plicht hiertegen op te treden.

De VVD springt op de bres voor de beginselen van het liberalisme. Liberalisme wordt soms verward met de libertijnse traditie, maar de liberale traditie bewaakt de vrijheid en de rechtsstaat, zonder welke een liberale samenleving niet kan bestaan.

De liberale rechtsstaat heeft een specifieke historische identiteit, en precies hier loopt de grens tussen het libertijnse van D66 en het liberalisme van VVD. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra komt op voor deze beginselen. Hij worstelt al enige tijd met de vraag hoe de samenleving kan worden beschermd tegen het oprukkende islamisme.

Meel in de mond

De jihadistische dreiging en intimidatie brengen, zegt Zijlstra in een interview met Trouw, zelfcensuur met zich mee en daardoor raakt onze democratie uit balans. Onze manier van leven staat op het spel.

Zonder meel in de mond bespreekt Zijlstra de problemen: ‘Je kunt het moslims niet eens zozeer kwalijk nemen, zij redeneren vanuit hun eigen waardenpatroon. Maar juist dan moet je als maatschappij heel helder zeggen: als je hier wil leven, dan moet je je aan onze waarden gaan houden.’

Zijlstra moet deze juiste analyse nu omzetten in daden. En dat is aan het gebeuren. Het verspreiden van het salafisme in Nederland moet worden tegengegaan, om minstens twee redenen.

Kweekvijver

Ten eerste is salafisme een kweekvijver voor het jihadisme, ten tweede leidt het tot de vorming van parallelle gemeenschappen, hetgeen de nationale veiligheid bedreigt.

Daarom wil Zijlstra wettelijke privileges voor religieuze organisaties als moskeeën en kerken opheffen. Kamerleden Joost Eerdmans (LPF) en Geert Wilders stelden dit in 2004 al voor. Ook ik heb vaak er vaak over gedebatteerd.

Helaas werd dit plan tegengehouden door oud-minister Piet Hein Donner en andere CDA’ers. PvdA en D66 sloten zich aan bij het CDA, en ook de VVD capituleerde. Ik heb indertijd weleens gewaarschuwd dat dit probleem zou groeien.

Verkeerd beleid

Er waren toen slechts een paar honderd salafisten, nu zijn het er duizenden. In 2007 berichtte toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) dat op dat moment tussen de twintig- en dertigduizend salafisten in Nederland waren. Ziehier de gevolgen van een verkeerd beleid voor de Nederlandse veiligheid..

Het begrip veiligheid moet hier ruim worden opgevat. Salafisme veroorzaakt niet alleen terrorisme, maar ook parallelle samenlevingen waarin mensen met verschillende normen wonen. De ene samenleving leeft in de 21ste eeuw, de andere in de zevende eeuw.

Intimidatie

Welke implicaties heeft een terugkeer naar de zevende eeuw, een terugkeer naar de zuivere islam? Het betekent dat een salafist gaat leven naar de waarden en vooral ook de normen van de profeet Mohammed en zijn vrienden. Dat is per definitie gevaarlijk.

Het gaat hier niet om fantasieën die zich in iemands hoofd afspelen. Deze normen en waarden bestaan in de reële wereld. Het begint met Dawa, met een sekte. Hoe groter die sekte wordt, des te ernstiger wordt de intimidatie en dreiging jegens anderen. En dan loopt het uit de hand. Politici moeten ook denken aan de onbeheersbare interetnische en interculturele conflicten in onze gemeenschappen, wijken en steden.

Zuivere islam

Ooit zei imam Fawaz in een debat met mij dat wetten niet eeuwig zijn en dat zodra hun aanhang groeit, ze op democratische wijze wetten kunnen veranderen. Het ging in dit debat over de vrijheid van meningsuiting, maar hetzelfde geldt voor homorechten of vrouwenrechten.

Fawaz cum suis hebben geleerd dat zij zich niet met aanslagen moeten bezighouden, maar dat ze zich moeten toeleggen op het verspreiden van de grondslagen van het islamitische terrorisme, namelijk het salafisme – een terugkeer naar de zuivere islam.

Capituleren

De rest gaat vanzelf: geweld, de stembus, intimidatie en de dreiging van gewelddadige conflicten in bepaalde wijken zullen ervoor zorgen dat westerse politici capituleren. Zo niet, dan wordt de samenleving gebalkaniseerd, met wijken die lijken op de Gazastrook.

De groei van het salafisme in Europa bewijst mijn stelling dat de overheid ook de taak heeft om de meerderheid van de moslims te beschermen tegen de salafistische sekte. Er bestaat een hardnekkige misvatting, verspreid door islamologen en zogenaamde deskundigen. Salafisten worden gerepresenteerd als enige religieuze mensen in de wereld van de islam. Dat is pertinent onwaar.

Sektarisch

Ik heb in het Midden-Oosten, ook binnen mijn familie, genoeg religieuze sjiieten en soennieten gezien die hun eigen religiositeit als een individuele daad beschouwden. Niemand had last van deze mensen.

Door op de individuele basis het goede te doen, geloofden zij een goed mens te kunnen worden. Deze gelovigen waren en zijn niet aangesloten bij sektarische bewegingen zoals het salafisme of hun sjiitische tegenhangers.

Het salafisme daarentegen is een gemeenschappelijke beweging op zoek naar de ummah, of de vorming daarvan. Zij zoeken niet naar het goede leven, maar naar het leven volgens de normen en waarden van de zevende eeuw. Dat maakt dat ze een sekte zijn, die nu niet alleen de islamitische wereld, maar ook de westerse moslims wil veroveren.

Plicht

Voor dit sacrale doel zijn ze bereid te liegen, te bedriegen en te bedreigen. De wereldwijde re-islamisering van moslims is de noodzakelijke voorwaarde voor het creëren van ummah. En dat is waar ze mee bezig zijn.

Wie dus het salafisme bestrijdt, bestrijd niet de religieuze moslims, maar een sekte.

In mijn volgende blog zal ik ingaan op de juridische legitimatie en rechtshistorische gronden voor het wetswijzigingen om het salafisme effectief te kunnen bestrijden. Het is mogelijk, en niet in strijd met de rechtsstaat. En het is onze plicht.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.