Syp Wynia

Kabinet moet ‘apart’ zetten van bedreigde asielzoekers weigeren

Door Syp Wynia - 03 maart 2016

Wat is er progressief aan segregatie op grond van discriminatie? Het Kabinet moet niet meebuigen met intimiderende lieden in azc’s, maar handhaven.

Een kleine meerderheid van de Tweede Kamer roept het kabinet op om homo’s, christenen en anderen die in asielcentra worden gediscrimineerd, gepest of bedreigd ‘apart en veilig’ op te vangen als ‘hun veiligheid niet gegarandeerd kan worden’.

Een motie van D66 werd gesteund door de linkse partijen, maar ook door ChristenUnie en SGP. De steun van de kleine christelijke partijen werd pas binnengehaald nadat de D66-motie was aangevuld met bedreigde christenen.

Kloof

De vraag wat te doen met bedreigde (homoseksuele) asielzoekers trekt al maanden een kloof door Nederland. Daar is ook alle aanleiding toe, vooral om principiële redenen.

Wie asielzoekers op discriminerende gronden bedreigt, zou immers niet zijn zin moeten krijgen, maar moeten worden bestraft, eventueel ook met afwijzing van de asielaanvraag.

Verkeerd signaal

Met het ‘apart’ plaatsen van bedreigde asielzoekers wordt, zoals VVD-fractieleider Halbe Zijlstra en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) zeggen, ook een volkomen verkeerd signaal gegeven.

‘Door dit te faciliteren leveren we een stukje Nederland in,’ aldus Zijlstra. Aboutaleb dringt er bij de Tweede Kamer, dus ook bij zijn eigen partij, op aan om de aangenomen motie te heroverwegen. Ook als de Kamer dat niet doet, kan het kabinet deze motie natuurlijk van tafel vegen. Dat zou verstandig zijn.

Wrang

Het is wrang als mensen die zeggen voor hun veiligheid naar Nederland te komen in de asielopvang andere asielzoekers gaan intimideren, en dan juist asielzoekers die het in hun herkomstland ook al extra zwaar hadden.

Daarbij gaat het overigens niet alleen om homo’s en christenen, maar naar gebleken is ook om vrouwen en meisjes. Die worden in de motie van D66 niet genoemd, en als dat wel was gebeurd, zou daarmee meteen de belachelijkheid van de motie zichtbaar zijn geworden.

Het zou immers impliceren dat alles en iedereen die in het Midden-Oosten en andere herkomstgebieden van asielzoekers wordt onderdrukt en gediscrimineerd, hier aparte asielzoekers-getto’s kan krijgen.

Remedie

Met de D66-motie wordt discriminatie beloond en segregatie de norm. Het is dan ook extra vreemd dat de linkse partijen, doorgaans nogal luchthartig over het multicultureel mengen van bevolkingsgroepen, hier juist het scheiden van bevolkingsgroepen als remedie ziet.

Nog vreemder: partijen die tientallen jaren hebben geijverd voor ‘progressieve’ maatregelen ten gunste van bijvoorbeeld homo’s, maken zo de weg vrij voor het stukje bij beetje afpakken van homorechten door asielzoekers.

Uitzetting

In plaats van de gediscrimineerden te isoleren, moeten daders worden geïdentificeerd en gestraft, zo mogelijk met uitzetting. Dat geeft niet alleen het heldere signaal dat wie naar Nederland komt de Nederlandse wetten heeft te respecteren, maar ook dat die wetten worden gehandhaafd.

Dat is wat er moet gebeuren: handhaven. En niet meebuigen met intimiderende lieden die opvattingen uitdragen en toepassen die in hun herkomstland misschien de norm zijn, maar hier niet.

Christenen

Dat behalve homo’s ook christenen ‘apart’ moeten worden opgevangen, is helemaal een gotspe. Vanuit de islamitische wereld bekeken, worden immers alle niet-moslims in een land als Nederland gemakshalve als christen gedefinieerd.

Moslims die er meteen na binnenkomst in Nederland al in slagen om christenen ‘apart’ te laten zetten? Veel gekker moet het niet worden.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.