Afshin Ellian Afshin Ellian

Verkiezingen moeten ook over Nederlandse identiteit gaan

Door Afshin Ellian - 17 februari 2017

Moslims identificeren zich steeds minder met Nederland, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens Afshin Ellian is het een teken dat de verkiezingen ook moeten gaan over het behoud van de Nederlandse identiteit. Anders loopt de rechtsstaat gevaar.

De programma’s van politieke partijen zijn doorgerekend. Volgens de berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) zou de VVD ‘kampioen banenmotor’ zijn en van GroenLinks mogen we feitelijk bijna niet meer autorijden. VNL zou voor de hoogste economische groei zorgen en SP zorgt dat de overheidsfinanciën op de lange termijn uit de rails gaan lopen en de werkgelegenheid fors afneemt, aldus het CPB.

Nu kan de ruzie beginnen over die cijfers en het beleid dat daarachter schuil gaat. En dat is alleen maar goed, want daardoor krijgt de kiezer een duidelijk beeld van al die politieke programma’s.

Wij leven volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een verdeelde samenleving. Dat proberen ze aan te tonen in hun rapport ‘Kwesties voor het kiezen. Analyses van enkele maatschappelijke thema’s voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017’.  Een van de belangrijkste thema’s die tot verdeeldheid leidt, is het immigratievraagstuk. De positie van migranten in de samenleving leidt over en weer tot heftige toestanden.

Bij de grote volksverhuizing van de afgelopen tijd beweerden deskundigen keer op keer dat Nederland behoefte heeft aan immigranten en dat hun komst een groot succes zou worden. Ik behoor tot groep mensen die buitengewoon sceptisch was en is. Zouden deze optimisten, volgens sommigen fantasten, steun vinden voor hun opvattingen in dit laatst rapport van het SCP?

Het ziet er niet goed uit voor de Syriërs en andere migranten
Het SCP rapporteert dat de arbeidsmarktpositie van niet-westerse migranten en hun kinderen achter blijft: ‘Het opleidingsniveau van migranten is de afgelopen decennia gestegen. De arbeidsmarkt- en inkomenspositie van migranten verbeterde echter niet zoals op basis van het gestegen opleidingsniveau kan worden verwacht.

Er is hoge (jeugd)werkloosheid, migranten hebben meer last van conjuncturele schommelingen op de arbeidsmarkt, werken vaker in een flexibele baan en hun inkomen blijft achter bij dat van autochtone Nederlanders met een vergelijkbaar opleidingsniveau.’ Dat lijkt me een duidelijke weerlegging van de optimistische economische analyse van de voorstanders van de grote volksverhuizing.

Deze stand van zaken is de facto het toekomstperspectief dat velen te wachten staat. Het ziet er dus niet goed uit voor de Syriërs en andere migranten die recentelijk in Nederland zijn aangekomen. Dit is een trieste weergave van een werkelijkheid die door deskundigen op basis van wensdenken wordt genegeerd.

Ook het strafrechtelijke rapport van het SCP is niet rooskleurig: ‘Hoewel criminaliteitscijfers dalen, blijven niet-westerse migranten oververtegenwoordigd in de verdachtenstatistieken.’ En dat geldt weer voornamelijk voor de jonge mannen van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst. Dit belemmert al op zichzelf hun economische perspectieven. Het wordt nog ernstiger. Volgens het SCP voelen niet-westerse migranten, en vooral hun in Nederland geboren kinderen, onbehagen over de Nederlandse samenleving.

Door dit onbehagen is de identificatie met het herkomstland bij Marokkaanse en Turkse Nederlanders groot, ook al zijn zij óók gericht op Nederland. De zin begint met niet-westerse migranten, maar de waarheid van de zin openbaart zich met twee groepen: Turken en Marokkanen. Wat een politiek correct gedoe!

Geloof is het ankerpunt voor deze Nederlandse moslims
Waartoe leidt het onbehagen bij deze in Nederland geboren en getogen moslims? Het geloof is volgens het SCP het ankerpunt voor deze mensen: ‘Zij hechten groot belang aan het navolgen van de regels die uit de islam voortvloeien. De islam is in het leven van veel jongeren het belangrijkste ijkpunt, dat richting geeft aan bijna alle aspecten van hun leven. (…) De moslimidentiteit is een alternatief voor een identificatie als Nederlander. De moslimidentiteit lijkt ook een alternatief te zijn voor de Marokkaanse identiteit, want zij biedt de verbinding naar een grote wereldgemeenschap (de ummah), die morele kaders biedt en het gevoel geeft dat men ergens onderdeel van is.’

De migratiedeskundigen moeten bij de feiten blijven en niet bij hun idealen: zodoende worden we langzamerhand deels een islamitisch land.

We moeten dit niet lichtzinnig opvatten. En dan te bedenken dat 40 procent van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders zich niet thuis voelt in dit land. Dat begrijp ik ook. Nederland is nog geen onderdeel van de ummah, dat leidt inderdaad tot grote teleurstelling. En het is ook niet onbegrijpelijk wanneer het SCP rapporteert dat ook veel autochtone Nederlanders onbehagen voelen over Nederland, en ‘in dat onbehagen speelt het thema “integratie en immigratie” een belangrijke rol.’ Vergis u niet, tot hier ging het niet om radicale moslims en salafisten. Die zijn er ook nog.

Rapport toont failliet van de multiculturele ideologie
Wie nu nog beweert dat de massamigratie een noodzakelijk fenomeen is, is niet goed wijs. De rechtsstaat en de mensenrechten lopen gevaar in een samenleving waarin een serieus deel daarvan zijn identificatie bij de ummah zoekt.

Nogmaals, dit rapport toont het faillissement van de multiculturele ideologie. De multiculturele samenleving kan alleen functioneren als Nederland Nederland blijft. En dat kan wanneer de politiek bereid is om immigratie te beperken, het salafisme te verjagen, en het patriottisme, het grondwetpatriottisme te bevorderen.

De verkiezingen moeten dus ook gaan over de gemeenschappelijke identiteit en dat is de Nederlandse rechtsorde en moraal.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.