nederland

Bekijk het programma van de troonswisseling op 30 april

Door Servaas van der Laan - 12 februari 2013

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft het programma voor de abdicatie van koningin Beatrix en de inhuldiging van koning Willem Alexander en koningin Máxima bekendgemaakt. De balkonscène met de nieuwe koning en koningin staat rond 10.30 uur gepland.

Abdicatie 10.00 – 10.30 uur

Het programma begint om 10.00 uur in de Mozeszaal van het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Onder aanwezigheid van de de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de Rijksministerraad en leden van de Koninklijke Familie zal koningin Beatrix de Akte van Abdicatie ondertekenen. Dit document zal worden voorgeleen door de directeur van het Kabinet der Koningin, Chris Breedveld.

Balkonscène 10.30 – 10.50 uur

Met het aftreden van Beatrix, wordt prins Willem Alexander automatisch koning. Om 10.30 uur verschijnt hij met zijn vrouw, koningin Máxima en de afgetreden koningin Beatrix op het balkon van het Paleis. Zowel Beatrix als de nieuwe koning houden vervolgens een korte toespraak. Dan voegen ook de princessen Alexia en Ariane zich bij het gezelschap op het balkon.

Inhuldiging 14.00 – 15.30 uur

Koning Willem Alexander wordt officiëel beëdigd en ingehuldigd tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. De koning geeft na zijn eedaflegging een korte toespraak. Ook de voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, Fred de Graaf, neemt kort het woord. Hij leest de Inhuldigingsverklaring voor. Vervolgens leggen alle leden van de Staten-Generaal en de gedelegeerden van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten de eed of belofte af.

Receptie 16.30 – 17.30

De dag van de troonswisseling wordt afgesloten met een receptie voor de autoriteiten en de leden van de Staten-Generaal in het Koninklijk Paleis te Amsterdam.

Beelden van de dag worden uitgezonden door de NOS.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.