nederland

Prins Willem-Alexander krijgt nieuwe militaire status

Door Kelly van Alphen - 07 maart 2013

Prins Willem-Alexander zal als aanstaand staatshoofd na bijna 28 jaar afstand doen van zijn actieve militaire status. Voor zijn inhuldiging als Koning der Nederlanden wordt hem op verzoek eervol ontslag verleend.

Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag op de site van het Koninklijk Huis.

Staatshoofd

De Prins van Oranje is nu nog militair in de rang van de commandeur bij de Koninklijke Marine en heeft een overeenkomstige opperofficiersrang bij de andere krijgsmachtdelen.

De Koning kan als staatshoofd en lid van de regering geen actieve militaire functie meer vervullen binnen de Krijgsmacht. De prins licht dat zelf toe in de Defensiekrant, waarin hij zijn positie uitlegt aan medewerkers van het ministerie van Defensie.

Uniform

Prins Willem-Alexander behoudt na zijn beëdiging wel het recht zijn uniform te dragen bij gelegenheden die hij daarvoor ceremonieel en representatief geschikt vindt. ‘Als koning zal ik mijn waardering voor Defensie onverminderd tonen, in woord, daad en militair ceremonieel,’ liet de prins weten.

Het is voor het eerst sinds 1849 dat Nederland weer een koning krijgt die als militair heeft gediend.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.