nederland

Programma Inhuldiging en abdicatie van minuut tot minuut

Door Annemarie van Ulden - 29 april 2013

De laatste Koninginnedag, de dag waarop prins Willem-Alexander wordt beëdigd als Koning, begint om 09.00 uur met 101 saluutschoten vanaf het IJ. Daarna volgen de plechtigheden en ceremoniële momenten elkaar in rap tempo op.

10.00 – 10.30: Abdicatie

Abdicatie van koningin Beatrix in de Mozeszaal van het Paleis op de Dam. De Koningin houdt een korte toespraak en Chris

Breedveld – directeur van het Kabinet der Koningin – leest de Akte van Abdicatie voor. Zodra de Koningin deze akte heeft ondertekend, is prins Willem-Alexander officieel Koning. Tot slot tekenen alle getuigen de akte.

10.30 – 10.50: Balkonscène

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix presenteren zich op het balkon van het Paleis op de Dam. Willem-Alexander en Beatrix zullen een korte toespraak houden. Hierna wordt het Wilhelmus gespeeld en komen de drie prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane erbij op het balkon.

13.30: Opening Verenigde Vergadering der Staten-Generaal

Om half twee wordt de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal geopend in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Op vier Kamerleden na zijn hierbij alle leden van de Eerste en Tweede Kamer aanwezig. Daarnaast zijn gedelegeerden uit  Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn hierbij aanwezig.

13.50: Van Paleis op de Dam naar De Nieuwe Kerk

Eerst vertrekt prinses Beatrix met de overige leden van de koninklijke familie naar De Nieuwe Kerk. Tien minuten later vertrekt koning Willem-Alexander en zijn hoofdcortège – onder wie amazone Anky van Grunsven en astronaut André Kuipers – naar De Nieuwe Kerk, waar de inhuldiging plaatsheeft. Het koningspaar en het hoofdcortège krijgt bijzondere begeleiding van het paleis naar de kerk, namelijk door de Gele Rijders: een saluutbatterij van het Korps Rijdende Artillerie. Zij vuren vanaf het Marine Etablissement aan de overkant van het IJ elke 5 seconden een saluutschot af.

14.00 – 15.30: Beëdiging en inhuldiging

Tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in De Nieuwe Kerk wordt koning Willem-Alexander officieel beëdigd. Willem-Alexander houdt een toespraak – zijn inhuldigingsrede – en legt de eed af. Fred de Graaf, de voorzitter van de Verenigde Vergadering, houdt een toespraak en legt de inhuldigingsverklaring af. De leden van de Staten-Generaal en gedelegeerden van  Aruba, Curaçao en Sint Maarten leggen de eed of de belofte af. Zestien Kamerleden hebben aangegeven dit te weigeren. Drie van hen zijn om die reden ook afwezig.

15.30: Terug naar Paleis op de Dam

Om half vier gaat de Koning en zijn gevolg terug naar het Paleis op de Dam.

16.30 – 18.00: Receptie

Een receptie in het Paleis op de Dam voor genodigden zoals vorstelijke gasten, buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, het Corps Diplomatique en andere autoriteiten.

19.30: Koningslied

Bij het EYE Filmmuseum luisteren koning Willem-Alexander en koningin Máxima via een videoverbinding met Ahoy Rotterdam naar het veelbesproken en omstreden Koningslied.

19.45 – 21.00: Koningsvaart

Het Koningspaar maakt samen met hun dochters een boottocht over het IJ. Ze varen vanaf EYE Film Instituut langs het Oeverpark en de kop van het Java-eiland. Langs de route is van alles te zien en te doen. Zo zal surfer Dorian van Rijsselberghe een stuk meesurfen met de koninklijke boot en verzorgen het Koninklijk Concertgebouworkest en DJ Armin van Buuren het muzikale programma. Tijdens de Koningsvaart zullen er saluutschoten klinken vanaf de Noordelijke oever.

21.00 – 21.30: Afsluiting

De Koninklijke Luchtmacht sluit de Koningsvaart op een bijzondere manier af. Aansluitend is er een feest voor genodigden. Gastheer van dit feest is de minister-president namens de Rijksministerraad. Voor genodigden is er een diner bij het Muziekgebouw aan het IJ.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.