nederland

Leerlingen Ibn Ghaldoun moeten in augustus weer examen doen

Door Anna Vossers - 13 juni 2013

De examenkandidaten van het Ibn Ghaldoun in Rotterdam moeten een groot deel van de 23 ongeldig verklaarde examens in augustus maken. Door overlap van veel van deze examens in de herkansingsperiode van volgende week kunnen de leerlingen niet alle examens dan al opnieuw doen.

Vwo’ers en havisten van de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun moeten vanaf 12 augustus, het zogeheten derde tijdvak, daarom een aantal examens maken die volgende week niet in het schema passen.

Overlap

Vwo’ers en havisten komen in de knel met Nederlands en Engels op dinsdagmiddag 18 juni, en daar komt aardrijkskunde bij voor de vwo’ers die dat vak hebben gekozen.

Op woensdagmiddag 19 juni staan voor vwo’ers de exacte vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde), biologie en management en organisatie tegelijk op het herkansingsrooster. Havisten kunnen dan economie, Frans, wiskunde A, natuurkunde en geschiedenis opnieuw doen.

Inbraak

De eindexamens van de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun zijn buitgemaakt na een inbraak via het dakraam. De dieven hebben geen gebruikgemaakt van een sleutel die toegang verschafte tot de afgesloten ruimte waar de examens lagen.

Woensdagochtend werd bekendgemaakt dat een van de verdachten de zoon van een natuurkundedocent op de school is. Die leraar was ruim zeven jaar directeur op de school.

De diefstal kwam aan het licht nadat het vwo-examen Frans tijdelijk op internet had gestaan. Dat examen werd landelijk uitgesteld.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.