nederland

AIVD verzuimde onderzoek naar politici te melden

Door Claartje Vogel - 26 juli 2013

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft twee keer onderzoek gedaan naar politici met telefoontaps zonder die personen daar achteraf van op de hoogte te stellen.

Dat staat in een rapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIV).

Notificatieplicht

De AIVD is verplicht personen te informeren als de dienst met een speciale bevoegdheid hun telefoon aftapt of hun huis binnendringt. Binnen vijf jaar na het onderzoek moet de AIVD nagaan of de betreffende persoon over het onderzoek is geïnformeerd.

De CTIV nam een steekproef van honderd notificatiebesluiten van de AIVD en concludeerde dat ‘de notificatieplicht in het algemeen naar behoren is uitgevoerd’. In twee van de honderd gevallen zijn personen niet op de hoogte gebracht van telefoontaps.

Niet op de hoogte

Een persoon ‘gelieerd aan de Nederlandse afdeling van een buitenlandse politieke partij’ werd afgeluisterd, maar daar nooit over geïnformeerd. De AIVD geeft als reden daarvoor dat dit ‘de betrekkingen met het desbetreffende land ernstig zou schaden’.

Ook werd ‘een voormalig lid van een vertegenwoordigend orgaan van een politieke partij’ gevolgd. De CTIV schrijft dat deze persoon niet op de hoogte werd gebracht omdat de AIVD er dan openlijk voor moest uitkomen dat politieke partijen worden afgetapt.

Volgens de CTIV strookt dat niet met de wet en had de AIVD de betreffende persoon gewoon moeten informeren.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.