nederland

Amsterdam: afschieten van damherten is toegestaan

Door Tom Reijner - 21 augustus 2013

Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders stemt in met het afschieten van damherten in de Waterleidingduinen in Zandvoort. Het college van B en W wil de fors toegenomen populatie damherten terugdringen, omdat de dieren overlast zouden geven.

De Amsterdamse beheerder van het gebied, Waternet, onderzoekt ook andere mogelijkheden om de populatie te verminderen. Het bedrijf kijkt of het mogelijk is om damherten te verplaatsen naar andere natuurgebieden in Europa.

Toename

Het aantal damherten is de laatste jaren fors toegenomen. Dit voorjaar zouden er zo’n tweeduizend damherten rondlopen in het duingebied van Zandvoort.

De afgelopen winter zijn er tweehonderd dieren gestorven wegens gebrek aan voedsel. Als de gemeente niet ingrijpt, zal het aantal damharten verder stijgen en mogelijk verviervoudigen.

Discussie

In de Amsterdamse politiek wordt al jaren gediscussieerd over het al dan niet afschieten van damherten. Ook de provincie Noord-Holland wil een afschot. In 2011 kwam het Amsterdamse gemeentebestuur, voorheen tegenstander, overeen dat afschieten mocht.

Daarop stapte natuurorganisatie De Faunabescherming naar de rechter. Die oordeelde dat het afschieten van damherten niet nodig was.

Omdat de problemen met de toegenomen populatie verergeren, volgt nu een nieuwe poging tot afschieten.  De raad moet nog wel instemmen met het voorstel van het college: in september komt het onderwerp op de agenda.

 

 

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.