nederland

Europese subsidie voor omstreden vrouwenbeleid universiteit

Door Tom Reijner - 07 augustus 2013

De Europese Unie draagt 6,6 miljoen euro bij aan het beleid van de Rijksuniversiteit Groningen om meer vrouwen aan te stellen. Met dat geld kunnen in 2014 tien buitenlandse onderzoeksters worden aangesteld.

Dat meldt dagblad Trouw woensdag.

De universiteit heeft zelf tien miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Rosalind Franklin Fellowship. Dat is een beurs waarmee gepromoveerde vrouwen eenvoudiger doorstromen naar het hoogleraarschap.

Omstreden

Het doel van de universiteit is om het percentage vrouwelijke hoogleraren uiteindelijk op 25 procent te brengen. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde van 14,8 procent.

Dat beleid is omstreden. In 2011 heeft de universiteit twaalf vrouwelijke hoogleraren benoemd op speciaal voor hen gecreëerde leerstoelen.

Mannen kwamen daarvoor niet in aanmerking. De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde eind 2011 dat er sprake was van discriminatie, omdat de universiteit vrouwen voortrok.

Veranderd

Om voor EU-subsidie in aanmerking te komen moesten de regels voor beurzenprogramma’s worden veranderd. Dat is gebeurd: ook mannen mogen meestrijden om een beurs.

Tot een ‘opheffing van de onbalans’, zoals een woordvoerder van de universiteit dat verwoordde, is het echter nog niet gekomen. Enkele mannen hebben gesolliciteerd, maar niet een van hen is aangenomen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.