nederland

Frauderende studenten moesten 12 miljoen euro terugbetalen

Door Anna Vossers - 13 augustus 2013

Strengere controles op studenten die studiefinanciering ontvangen, hebben ertoe geleid dat frauderende studenten vorig jaar voor 12 miljoen euro aan onterecht ontvangen studiebeurzen moesten terugbetalen. Het ging om studenten die een uitwonendenbeurs hadden aangevraagd, maar in werkelijkheid nog bij hun ouders woonden.

Dat meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dinsdag.

Minister Jet Bussemaker (PvdA) waarschuwt studenten die overwegen om een beurs aan te vragen waar ze geen recht op hebben: ‘Studiefinanciering moet terechtkomen waar het hoort; het is niet bedoeld om studenten die thuis wonen te spekken met een uitwonendenbeurs. Deze studenten duperen andere studenten die wel eerlijk zijn, en daarom pakken we ze hard aan.’

Ouderlijk huis

1.742 studenten die in 2012 onterecht een uitwonendenbeurs ontvingen, moeten deze terugbetalen. Drie van de betrapte studenten hebben door de fraude hun recht op studiefinanciering voorgoed verspeeld.

De hoogte van de basisbeurs voor HBO- en universitaire studenten die op kamers wonen is 272,46 euro, tegenover 97,85 euro voor studenten die nog in hun ouderlijk huis wonen. Het bedrag dat ze moeten terugbetalen kan oplopen tot 3.000 euro per jaar.

Risicoprofiel

Uitkeringsinstantie DUO controleert de studenten aan de hand van een risicoprofiel. Een van de criteria om bij een student op controlebezoek te gaan, is of de student een onlogische combinatie van adressen heeft doorgegeven, in combinatie met de afstand daarvan tot de onderwijsinstelling.

DUO moest voorheen om de beurs terug te vorderen bewijzen dat de student nog bij zijn ouders woonde. Nu hoeft de uitkeringsinstantie alleen nog aan te tonen dat de student niet op het adres woont waarop hij staat ingeschreven.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.