nederland

Onderzoek naar uitzetting zesjarig meisje met leukemie

Door Josefine van Enk - 08 augustus 2013

De Inspectie voor de Gezondheidszorg doet onderzoek naar de uitzetting van een zesjarig meisje met leukemie in november. De inspectie werkt samen met de inspectie Veiligheid en Justitie.

Uit het onderzoek moet blijken of bij de uitzetting van de zesjarige Renata uit Georgië ‘medisch juist is gehandeld’, schrijft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) donderdag aan de Kamer.

Niet bekend

Teeven zegt dat het bij zijn diensten geen enkel moment bekend was dat Renata aan acute leukemie leed. Hij ‘betreurt het ten zeerste’ dat het meisje ziek is.

Renata verbleef samen met haar ouders, zus en grootmoeder, van juni vorig jaar tot eind november in Nederland.

Medisch onderzocht

De staatssecretaris geeft aan dat Renata wel medisch is onderzocht in Nederland en vervolgens is vastgesteld dat er een bloedonderzoek nodig was. Maar voordat het bloedonderzoek gedaan kon worden, werd het meisje met haar gezin uitgezet.

Volgens persbureau Novum gebeurde dit zonder eerst het Gezondheidscentrum Asielzoekers te raadplegen. In het onderzoek van de Inspectie wordt onder meer gekeken ‘hoe de medische overdracht in de vreemdelingenketen is verlopen’.

Fit-to-flykeuring

Teeven geeft aan dat de fit-to-flykeuring, waarbij wordt gekeken of het medisch verantwoord is om een asielzoeker op het vliegtuig te zetten, niet aan de orde was. Er waren ‘geen enkele medische indicaties bekend’ die daar aanleiding toe gaven.

Hoewel Renata en haar familie uit Georgië komen, zijn ze uitgezet naar Polen omdat dat het eerste Europese land is waar de familie asiel heeft aangevraagd.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.