nederland

Politie houdt vijftien ‘gevaarlijke eenlingen’ continu in de gaten

Door Shari Deira - 06 september 2013

Er zijn in Nederland ongeveer driehonderd personen met psychosociale problemen die een dreiging vormen voor landelijke politici, leden van het Koninklijk Huis en andere hoogwaardigheidsbekleders.

Ongeveer dertien tot vijftien van deze groep vormen een groot risico, zegt hoofdcommissaris Henk van Zwam van de politie vrijdag.

Stemmen

Het gaat om dreigers van wie hulpverleners moeilijk kunnen inschatten hoe groot de risico’s zijn. Het merendeel is in de war, psychotisch, hoort stemmen, lijdt aan achterdochtwaanzin, uit dreigingen via bijvoorbeeld internet.

De politie heeft deze groep de afgelopen jaren in kaart gebracht, in de gaten gehouden en in veel gevallen hulp aangeboden. Van Zwam leidt het proefproject Dreigingsmanagement en heeft in dat kader de dreigers in beeld gebracht.

Minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie schrijft vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het project wil voortzetten. De politie moet in de toekomst ook eenlingen gaan volgen die lokale bestuurders of personen in het onderwijs bedreigen.

Zorg

Het proefproject werd gestart na incidenten als de aanslag op Koninginnedag 2009 en de Damschreeuwer in 2010. Het team bestaat uit twaalf personen, onder wie informatierechercheurs en psychologen.

De dreigers hebben vaak uiteenlopende problemen. ‘We zien twee groepen,’ zegt een psychiater van het team. ‘Aan de ene kant mensen die zorg mijden en niks of niemand vertrouwen. En aan de andere kant types die wel zorg krijgen. Met die eerste groep moeten we contact krijgen.’

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.