nederland

Toekomstvisie minister Hennis: lager ambitieniveau krijgsmacht

Door Shari Deira - 17 september 2013

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD, Defensie) heeft dinsdag haar toekomstvisie voor defensie naar buiten gebracht. Het ambitieniveau van de Nederlandse krijgsmacht, maar om de ambities te verwezenlijken worden wel 37 JSF’s aangeschaft.

In de langverwachte nota In het belang van Nederland staat dat het Nederlandse militair apparaat naast kleine missies en taken ‘nog één grotere operatie op zee, op land en in de lucht’ kan uitvoeren.

Huishoudboekje

Hennis wil een krijgsmacht die ‘zowel operationeel als financieel duurzaam’ is. Ze zet naar eigen zeggen in op innovatie en vernieuwing en het op orde krijgen van het financiële huishoudboekje van Defensie.

Een ander belangrijk punt wordt samenwerking op alle niveaus, een weg die al eerder is ingeslagen. De samenwerking met het Duitse leger wordt verder aangehaald. De minister streeft verder naar een ‘volledige internationale integratie’ van de luchttransportcapaciteit.

Zoals al bekend, ontkomt geen enkel onderdeel binnen defensie aan bezuinigingen. Door het sluiten van drie kazernes en het 45ste pantserinfanteriebataljon verdwijnen 2.400 arbeidsplaatsen waarvan 700 tot 900 gedwongen ontslagen.

Kritiek

Generaal-majoor b.d. Harm de Jonge uitte vorige week namens de Gezamenlijke Officierenvereniging stevige kritiek op het defensiebeleid van Hennis. Het zou Hennis aan visie ontbreken.

De militaire vakbond AFMP zegt dat de bezuiniging van 348 miljoen euro dreigt te leiden tot het failliet van de krijgsmacht. De nationale veiligheid komt in gevaar en de internationale positie van Nederland komt onder druk te staan.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.