nederland

Remigratieregeling populair door dreigende versobering

Door Servaas van der Laan - 25 februari 2014

Arbeidsmigranten die terug naar huis gaan, krijgen van de Nederlandse staat de verhuizing vergoed en een uitkering van 600 euro per maand tot aan de dood. Omdat de regeling eind juni wordt versoberd, maken veel Turken en Surinamers er nu nog gebruik van.

Dat zegt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het AD.

Betaalde terugkeer

Allochtonen in Nederland boven de 45 jaar die minimaal een half jaar een uitkering hebben, kunnen met hulp van de Nederlandse staat terug naar huis keren.

De staat betaalt dan de reis- en verhuiskosten voor het hele gezin en een uitkering voor de arbeidsmigrant van 600 euro per maand tot zijn of haar dood.

Versobering

Maar het kabinet wil die regeling versoberen. Zo wordt de minimumleeftijd opgeschroefd naar 55 jaar en verdwijnt de vergoeding voor de reis- en verhuiskosten.

De versobering gaat eind juni in. Veel arbeidsmigranten maken daarom nog snel van de regeling gebruik, merkt de SVB. De uitkeringsverwerker kreeg het afgelopen jaar 2.333 aanvragen binnen tegenover 1.839 het jaar ervoor. De SVB verwacht de komende periode nog veel aanvragen. Vooral mensen tussen de 45 en 55 jaar oud willen nog voor 30 juni een beroep doen op de oude Remigratiewet.

Geen Marokkanen

Vooral Turken maken gebruik van de regeling. Ook Surinamers doen vaker een beroep op de remigratieregeling. Marokkanen blijven liever in Nederland omdat het zorgstelsel hier veel beter is dan in het thuisland. Ook zijn ze bang dat Nederland de uitkering na een tijd zal stopzetten.

Pedro Arens van het Nederlands Migratie Instituut vindt het jammer dat de remigratieregeling wordt versoberd. Volgens Arens kost dit het kabinet op de lange termijn veel geld. In de toekomst zullen immers minder migranten gebruikmaken van de regeling.

Uit onderzoek is gebleken dat Nederland per teruggekeerde migrant over tien jaar 25.000 euro aan sociale voorzieningen uitspaart.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.