nederland

Gemeentelijke lasten dit jaar opnieuw gestegen

Door Tomasz Blom - 27 maart 2014

Een gemiddeld meerpersoonshuishouden ziet het totaal aan gemeentelijke woonlasten in 2014 met 0,9 procent stijgen. Deze lasten bestaan uit het bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente kwijt is aan onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en reinigingsheffing, minus eventuele heffingskortingen.

Dit blijkt uit de donderdag gepubliceerde Atlas van de lokale lasten. Dit jaarlijkse rapport van het centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) geeft onder meer een overzicht van de belastingen en heffingen van gemeenten.

Overschrijding

De ozb, de heffing die huiseigenaren aan de gemeente betalen is, met een verhoging van 2,7 procent ten opzichte van vorig jaar, de grootste stijger. Deze stijging is hoger dan de zogeheten macronorm, die het Rijk met de vereniging van Nederlandse gemeenten vastgelegd heeft in 2007.

Volgens deze afspraak had de ozb in 2014 niet meer dan 2,45 procent mogen stijgen. Een te hoge overschrijding kan zou kunnen leiden tot een collectieve vermindering van het gemeentefonds. In 2008, 2012 en 2013, toen de ozb-verhoging ook al boven de macronorm uitkwam, liet het Rijk een volumevermindering van het gemeentefonds achterwege.

Vermindering

De reinigingsheffing daalt gemiddeld met anderhalf procent. Dit komt neer op een vermindering van 3,85 euro. De rioolheffing stijgt gemiddeld met 1,6 procent. De resterende lastenstijging hangt samen met veranderingen in de lokale heffingskorting die enkele gemeenten verlenen.

Het tarief voor een nieuw rijbewijs – dat buiten het totaal aan woonlasten valt – is dit jaar verlaagd met 12,3 procent. Gemiddeld kost een rijbewijs nu 38,22 euro.

Verschillen

De lasten verschillen sterk per gemeente. Met een totaal van 514 euro zijn de woonlasten in Bunschoten het laagst. Inwoners van Wassenaar zijn met 1.183 euro het duurste uit. De gemiddelde lasten liggen in Nederland op 704 euro.

Eenpersoonshuishoudens zijn gemiddeld 68 euro goedkoper uit dan meerpersoonshuishoudens. Bovendien hebben veel gemeenten een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor minimuminkomens.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.