nederland

Aantal asielzoekers stijgt, minder vreemdelingen in bewaring

Door Shari Deira - 04 april 2014

Het aantal asielzoekers dat naar Nederland is gekomen, is gestegen van 13.170 in 2012 naar 17.190 vorig jaar. Intussen daalt het aantal vreemdelingen dat in detentie zit van 5.420 in 2012 naar 3.670 een jaar eerder.

Dat blijkt vrijdag uit de Rapportage Vreemdelingenketen waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

De daling van het aantal vreemdelingen die worden vastgehouden, past volgens staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) in het beleid. Vreemdelingenbewaring moet alleen worden toegepast als ‘ultimum remedium’. De omstandigheden waaronder vreemdelingen worden vastgehouden, zijn verbeterd.

Syrië

Al in het begin van vorig jaar kwamen meer asielzoekers naar Nederland en dat heeft zich in de tweede helft van het jaar doorgezet. De flinke stijging is deels toe te schrijven aan de situatie in Syrië. Vorig jaar kwamen er 2.670 Syriërs naar Nederland, in 2012 waren dat er nog 450.

In vergelijking met andere landen binnen de Europese Unie is de stijging beperkt. Nederland stond vorig jaar op plek 10 op de lijst van landen met de meeste asielzoekers.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft vanwege de toestroom extra mensen aangenomen. Ook probeert de dienst ervoor te zorgen dat aanvragen zo snel mogelijk worden afgehandeld.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.