nederland

Meer dodelijke slachtoffers door eerwraak in Nederland

Door Tom Reijner - 25 april 2014

In Nederland is vorig jaar iets meer dan vijfhonderd keer melding gemaakt van eerwraak. Het gaat daarbij om verschillende vormen van geweld, zoals mishandeling, verkrachting, ontvoering en moord.

Dat is te lezen in het jaarverslag van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG).

Dodelijke afloop

Het aantal aan eerwraak gerelateerde doden is in 2013 toegenomen. In twintig gevallen waar het expertisecentrum in 2013 bij betrokken was, had de eerwraak een dodelijke afloop (moord, doodslag of zelfmoord).

Een van die zaken speelde zich af in België en in twee gevallen ging het om een zogenoemde coldcasezaak, een nog onopgelost maar niet verjaard misdrijf.

Slachtoffers

In 2012 waren er nog vijftien dodelijke slachtoffers, in 2011 waren er negen doden te betreuren. De slachtoffers van eerwraak zijn in de meeste gevallen Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Iraakse of Afghaanse achtergrond.

Het LEC EGG probeert via contact met onder meer belangengroepen van Turken en Marokkanen in Nederland om aan eer gerelateerd geweld tijdig in beeld te krijgen en aan te kunnen pakken.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.