nederland

Nog een Nederlandse bisschop verdacht van seksueel misbruik

Door Tom Reijner - 25 april 2014

Na Jo Gijsen heeft ook een andere Nederlandse bisschop zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van jonge jongens. Het Meldpunt misbruik RKK heeft vier klachten tegen Jan Niënhaus gegrond verklaard.

Niënhaus was voormalig hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en titulair bisschop van Benda.

Het misbruik wordt vrijdag bevestigd door het aartsbisdom Utrecht, op basis van onderzoek door de Volkskrant. Kardinaal Wim Eijk laat weten dat hij ‘verdrietig is dat dit misbruik heeft plaatsgevonden.’ Hij hoopt dat de gegrondverklaring ‘kan helpen in het helingsproces van de slachtoffers’.

Kapelaan

Niënhaus was van 1982 tot 1999 hulpbisschop in het aartsbisdom Utrecht. In 2000 overleed hij. Het misbruik gebeurde in de periode van midden jaren vijftig tot begin jaren zeventig.

De geestelijke was eerst kapelaan in Schalkwijk en Amersfoort en later leraar, conrector en rector op het kleinseminarie in Apeldoorn.

Betasting

Eerder deze maand kwam aan het licht dat de vorig jaar overleden bisschop van Roermond, Jo Gijsen, tussen 1958 en 1961 twee minderjarige jongens heeft betast.

De slachtoffers van Gijsen zijn een oud-leerling van het jongenspensionaat in Kerkrade, die eenmalig door Gijsen onzedelijk is betast en een toen ongeveer negenjarige jongen uit de parochie in Valkenburg waar Gijsen tot 1959 kapelaan was.

Het bisdom Roermond was al sinds 11 februari op de hoogte van het misbruik door Gijsen van twee jongens. Het bisdom voelde zich niet genoodzaakt dit naar buiten te brengen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.