nederland

Buren windmolenparken stappen naar Verenigde Naties

Door Jelte Wiersma - 27 mei 2014

Honderden buren van (potentiële) windmolenparken dienen collectief een klacht in bij de Verenigde Naties tegen de Staat der Nederlanden. Zij vinden dat ze als belanghebbenden niet zijn gehoord.

Ook konden zij tegen internationale afspraken in geen invloed uitoefenen op besluiten over windparken, meldt het weekblad Elsevier in zijn nieuwe uitgave.

Plannen

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) stapt in het najaar naar het Aarhus Convention Compliance Committee van de Verenigde Naties in Genève.

Volgens het door Nederland getekende verdrag van Aarhus, naar de Deense stad, hebben burgers het recht om geïnformeerd en gehoord te worden vanaf het allereerste moment dat overheden plannen hebben. Volgens de 141 lokale clubs die bij de NLVOW zijn aangesloten is dit wat betreft windmolens nooit het geval geweest.

Kustprovincies

Met de andere leden van de Europese Unie heeft Nederland afgesproken dat in 2020 20 procent van de energie ‘duurzaam’ wordt opgewekt. Om dat te halen zetten opeenvolgende regeringen voornamelijk in op de bouw van windmolenparken in kustprovincies en op zee.

Omwonenden is desondanks niets gevraagd, zeggen ze. Zij vrezen waardedaling van hun huizen en nachtelijk lawaai van draaiende turbines.

NLVOW-sympatisant en emeritus hoogleraar Albert Koers (71): ‘Ik betwijfel of windenergie bijdraagt aan duurzaamheid. Maar windparken zijn een feit, democratisch tot stand gekomen, en daar verzetten wij ons niet tegen. Maar die parken moeten wel in samenspraak met omwonenden worden gebouwd.’

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.