nederland

Rechter dwarsboomt verbod op nertsenfokkerij

Door Servaas van der Laan - 21 mei 2014

De rechtbank in Den Haag heeft de wet op het verbod op de pelsdierhouderij in Nederland buiten werking gesteld. De pelsdierhouders worden onevenredig door de wet getroffen.

De rechtbank kwam woensdag met de uitspraak in de procedure die de fokkers tegen de staat hadden aangespannen.

Lobby

Na een lange lobby van dierenbeschermingsorganisaties besloot het kabinet om in 2024 de nertsenfokkerij in Nederland te verbieden.

Maar volgens de fokkers is dit verbod feitelijk een ontneming van eigendom zonder compensatie. Ze wezen hierbij op artikel 1 Eerste Protocol van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens waarin eigendom wettelijk wordt beschermd.

Ernstige benadeling

De rechter in Den Haag erkende dat de pelsdierhouders op grond van dit artikel ernstig werden benadeeld. Omdat ze hun hele zaak zien verdwijnen, worden ze ernstig financieel getroffen, zo oordeelde de rechter.

Aangezien de fokkers ook nog enorme ‘welzijnsinvesteringen’ hebben moeten doen om een onmiddellijk verbod te voorkomen, ‘klemt dit nog meer’. De nertsenfokkerij zal in Nederland dus ook na 2024 gewoon doorgaan.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.