nederland

Kabinet akkoord: weigering Nederlands te leren, is einde bijstand

Door Fieke Hamers - 27 juni 2014

Mensen die recht hebben op bijstand maar weigeren de Nederlandse taal te leren, worden gekort op hun uitkering. Als na een jaar nog geen inzet is getoond om de taal machtig te worden, wordt de uitkering stopgezet.

Wanneer bijstandsgerechtigden weigeren de taal te leren worden ze 20 procent gekort op hun uitkering. Na zes maanden loopt de korting op tot 40 procent. Als iemand zich na een jaar nog niet heeft ingezet Nederlands te leren wordt de uitkering stopgezet.

De maatregel stond op aandringen van de VVD in het regeerakkoord. Een wetsvoorstel van Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken) heeft de plannen afgezwakt.

Plannen

Volgens de oorspronkelijke plannen zou Nederlands spreken een harde eis moeten worden bij het aanmelden voor bijstand. Maar dit zou in strijd zijn met het internationale recht omdat het discriminerend zou zijn. Vrijdag stemde het kabinet in met het wetsvoorstel van Klijnsma.

Mensen kunnen niet vooraf worden uitgesloten van bijstand, benadrukte Klijnsma. Maar als mensen zich aantoonbaar of verwijtbaar niet inspannen om het minimale niveau van de Nederlandse taal te leren volgt een verlaging of zelfs stopzetting van de uitkering.

Strenger

De Tweede Kamer is eerder akkoord gegaan met een aantal strengere regels voor bijstandsgerechtigden. Verwacht wordt dat deze 1 januari 2015 in werking treden. Zo zijn mensen dan onder andere verplicht een tegenprestatie te leveren voor hun bijstandsuitkering. De invulling van deze tegenprestatie wordt overgelaten aan de gemeenten.

Het accepteren van passende arbeid wordt de norm, de bijstandsgerechtigde moet daar eventueel voor verhuizen. Sollicitaties mogen niet worden belemmerd door onaangepaste kleding of gedrag. En er wordt onder meer een kostendelersnorm ingevoerd: als meer mensen binnen een gezin een uitkering ontvangen, gaat deze omlaag omdat mensen dan kosten kunnen delen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.