nederland

NZa-bestuur treedt af vanwege duister declaratiegedrag

Door Shari Deira - 17 juni 2014

Twee bestuursleden van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) leggen hun functie neer ‘in het belang van de NZa’. Aanleiding hiervoor is de ophef die is ontstaan over kosten van (dienst)reizen van de NZa.

Minister Edith Schippers (VVD, Volksgezondheid) respecteert het besluit van Theo Langejan en Eitel Homan en heeft de twee uit hun functie ontheven.

Vergoedingen

Zaterdag meldde NRC Handelsblad dat Langejan sinds zijn aantreden in 2010 22 buitenlandse dienstreizen heeft gemaakt, waarvan driekwart is betaald door bedrijven en organisaties die onder toezicht staan van de NZa of opdrachten krijgen van de NZa.

Volgens de NZa was het laten betalen van reizen door derden ‘niet verboden’, omdat er geen sprake zou zijn van ‘vergoedingen’. Langejan en Homan nemen afstand van de berichtgeving over de dienstreizen. SP, PVV en GroenLinks vonden dat Schippers moest ingrijpen.

‘Ik betreur het dat de Raad van Bestuur als direct gevolg van de berichtgeving zich genoodzaakt voelt terug te treden,’ schrijft Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Ik dank de Raad van Bestuur voor zijn inzet de afgelopen jaren.’

Accountant

Schippers wil snel duidelijkheid over de kwestie van de bestuurskosten en vraagt het oordeel van een externe accountant. Er wordt al onderzoek gedaan naar het functioneren van de NZa.

Aanleiding voor dat onderzoek was de zelfmoord van een NZa-medewerker, die een dossier naliet van misstanden bij de toezichthouder.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.