nederland

‘Burgemeester moet pedoseksueel huisvesting kunnen weigeren’

Door Anne-Marie Spermon - 11 juli 2014

Gemeentes zouden zelf moeten kunnen bepalen of zij ex-gedetineerden huisvesting willen bieden. Burgemeesters moeten pedoseksuelen kunnen weigeren als hun komst zorgt voor maatschappelijke onrust, vinden lokale politici.

Onderzoeksbureau Overheid in Nederland ondervroeg in opdracht van nu.nl 2.083 burgemeesters, wethouders en raadsleden.

Van de ondervraagden vindt 42 procent dat burgemeesters zelf moeten kunnen beoordelen of personen die zijn veroordeeld voor een zedenmisdrijf of een politieke moord in hun gemeente mogen wonen.

Nog eens 15 procent vindt dat de burgemeester zijn oordeel moet laten afhangen van de plaatselijke bevolking; bij ‘sterke weerstand’ zouden gemeentes een ex-gedetineerde huisvesting moeten kunnen weigeren.

Politieke partijen

De meningen van de verschillende politieke partijen lopen sterk uiteen. Een meerderheid van de ondervraagde PvdA’ers  – 56 procent – vindt dat burgemeesters wel degelijk altijd voor huisvesting moeten zorgen. Lokale politici van het CDA, SGP en VVD zijn het daar veelal niet mee eens; een kleine minderheid vindt huisvesten een plicht. Bij bijvoorbeeld het CDA is dit slechts 26 procent.

De partijen lijken het erover eens dat de gemeente het laatste woord zou moeten hebben over de huisvesting van een ex-gevangene. Iets minder dan 10 procent vindt dit een beslissing voor de regering.

Wetsvoorstel

Komend najaar overlegt de Tweede Kamer over een wetsvoorstel waarin staat dat ex-gedetineerden mogelijk levenslang onder toezicht kunnen worden gesteld. Verschillende partijen vinden dat burgemeesters meer inspraak zouden moeten krijgen wanneer een pedoseksueel terugkeert in de maatschappij.

De VVD wil graag dat het OM bij burgemeesters advies inwint over de voorwaarden van terugkeer. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vindt dat burgemeesters in ieder geval moeten kunnen bepalen waar in de gemeente een ex-gevangene zich vestigt.

Van der V.

Onlangs ontstond er in Amersfoort veel ophef toen bleek dat de veroordeelde pedoseksueel Sytze van der V. een huis had gevonden boven een kinderdagverblijf. De gemeente kon van der V. zijn verblijfplaats niet ontzeggen, omdat hij zijn straf heeft uitgezeten.

De gemeente Eindhoven probeerde hem eerder uit die plaats te weren, maar de rechter verklaarde dat verbod later ongeldig.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.