nederland

Rechter: Amsterdam was nalatig bij intocht Sinterklaas

Door Fieke Hamers - 03 juli 2014

De bestuursrechter oordeelt dat Zwarte Piet inderdaad leidt tot een negatieve stereotypering van mensen met een donkere huidskleur. Burgemeester Eberhard van der Laan heeft volgens de rechter niet alle belangen afgewogen en krijgt zes weken de tijd om de vergunning te herzien.

Deze uitspraak deed de rechtbank van Amsterdam vrijdag in een bodemprocedure. Van der Laan had de vergunning volgens de rechter moeten toetsen aan artikel 8 van de het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit artikel waarborgt het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en voorziet ook in het recht op bescherming tegen negatieve stereotypering.

Er werd ook een beroep gedaan op artikel 1 van de Grondwet dat discriminatie verbiedt. Dat werd door de rechter verworpen, er is onvoldoende bewezen dat er sprake is van discriminatie volgens dit artikel van de Grondwet bij een Sinterklaasintocht.

Vergunning

De procedure was een vervolg op een kort geding dat tegenstanders van Zwarte Piet vorig jaar aanspanden tegen de gemeente Amsterdam. Ze hoopten hiermee te bereiken dat de gemeente de vergunning voor een intocht van Sinterklaas met Zwarte Pieten zou intrekken.

De gemeente Amsterdam zei toen dat de burgemeester alleen een evenementenvergunning kan intrekken als er gevaar bestaat voor de openbare orde of veiligheid. Ook zou de discussie over het al dan niet racistische karakter van Zwarte Piet eerst in de maatschappij gevoerd moeten worden.

De rechter besloot toen eerst in een bodemprocedure te onderzoeken of er juridische gronden zijn om Zwarte Piet te verbieden en of er inderdaad sprake is van een racistisch karakter.

Respectloos

De bezwaarmakers tegen de vergunning vinden Zwarte Piet racistisch en respectloos naar mensen van Afrikaanse afkomst. Zij halen onder meer een uitspraak van het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens aan, dat vorig jaar in de media mee deed aan de discussie: ‘Zwarte Piet is een fenomeen dat een racistisch onderdeel is van deze traditie. Ook al is het niet racistisch bedoeld, het wordt wel als kwetsend ervaren.’

Intocht

Burgemeester Eberhard van der Laan blijft ondertussen met de tegenstanders van Zwarte Piet in gesprek over hoe de volgende intocht van Sinterklaas eruit moet gaan zien.

Van der Laan heeft zes weken de tijd om zijn besluit over de intocht van Sinterklaas te herzien.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.